Droner indtager landets havne

Stadig flere havne viser interesse for at anskaffe droner, da de vil kunne spare både tid og penge til inspektion og overvågning.

28. november 2018

 

Luftfoto af Randers Havn

Tekst: Pia Ehlers | Foto: Randers Havn

Hvis man cykler en tur langs Randers Fjord, skal man slet ikke blive forbavset, hvis der suser en drone forbi højt oppe over hovedet på én. For det kan være en af havnens droner, der er sendt afsted for at foretage inspektion af brinker langs fjorden eller af de spulefelter, der er anlagt i forbindelse med udvidelsen af Randers Havn. Førhen blev den slags opgaver klaret ved hjælp af luftfoto, hvilket som regel er en dyr fornøjelse. Nu kan havnens folk selv skaffe de billeder, der skal bruges som dokumentation for tingenes til stand. For Randers Havn har investeret i en multirotor-drone forsynet med kamera, så de kan spare tid og penge ved selv at løse en række opgaver.

”Der er rigtig mange ting, vi med fordel kan anvende dronen til. Udover optagelser af vores havneudvidelse, og hvad deraf følger, kan vi nu også selv foretage syn af vores afmærkning – altså faste fyr i land og til vands. Endelig kan vi også bruge dronen til at tage billeder af skibe i havn og øvrigt trafik på havnearealet. Jeg mener, at mulighederne er store, og vi forventer da også på sigt at investere i et program til diverse typer opmålinger,” siger havnedirektør John Morgen, Randers Havn.

Udover optagelser af vores havneudvidelse, og hvad deraf følger, kan vi nu også selv foretage syn af vores afmærkning, siger John Morgen, havnedirektør, Randers Havn

Droneuddannelse nødvendig
Da nu dronen var indkøbt, var det også nødvendigt at sende folk på kursus for at erhverve det certifikat, der kræves for at måtte flyve med dronen. Således tog havnedirektøren og en specialarbejder fra havnens materielgård afsted på dronekursus hos ”MyDroneAcademy” – et tre dages kursus, hvoraf meget er teori, men der var også træning i at håndtere den flyvende fætter.

”Vi var nødt til at tage et kursus og for at få papirer som dronepiloter, for ellers vil der være en lang række ting, vi ikke kunne bruge dronen til. Med et dronebevis i hånden kan vi nu flyve i bymæssig bebyggelse, flyve højere end de 120 meter, der ellers er højdegrænsen, og flyve tættere på offentlige veje og jernbaner, blot vi har indhentet de nødvendige tilladelser. Så nu har vi i hvert fald papirerne,” siger John Morgen, men påpeger, at den største udfordring i hverdagen egentlig er at få fløjet nok med dronen. Der kræves nemlig fem timers logget flyvetid, fordelt på mindst 15 flyvninger om året, for at kunne bibeholde sit dronebevis.

”Derudover er der også mange restriktioner, man skal huske at tage i betragtning, når man skal flyve droner i en havn som vores, tæt på en by og i visse tilfælde også tæt på en lufthavn. Men lige p.t. bruger vi mest dronen til overflyvning af spulefelter – altså de områder, hvor vi deponerer det oprensede materiale fra fjorden – og til overvågning af opfyldningen af det nye havneområde, der dækker 700.000 kvadratmeter,” beretter havnedirektøren.