2017

Søfart skal gøres attraktivt

Danmark er præget af og vokset ud af, at vi historisk har været og er en stor og stolt søfartsnation.

23. august 2017

 

Anders Johansson

Af Anders Johansson, Erhvervsordfører, Det Konservative Folkeparti

Det maritime ligger dybt i vores DNA, og vi skal derfor sikre, at der bliver uddannet nye generationer af unge danske søfolk, som er klar til at føre traditionen videre og derved føre det blå Danmark videre ind i fremtiden.

Vi er ikke ved enden af verdenshistorien i dag. Der skrives hele tiden nye kapitler i Danmarks søfartshistorie, og de som søger ind på de maritime uddannelser i dag, vil være med til at skrive de kommende kapitler.

Verdenen er i opbrud, og det som var normen i går, er forsvundet dagen efter i en verden, som er præget af det, de smarte kalder disruption.

Jeg vil hellere bare kalde det forandring, men en forandring, som går rigtig stærkt i disse år. En forandring, som skyller ind over alle brancher - også Det Blå Danmark.

Digitaliseringen ændrer handelsmønstrene, 3D-printere vil måske ændre transportbehovet, teknologien varsler førerløse skibe i fremtiden. Det er en udvikling, som ikke er farlig, men den vil helt sikkert kræve nye og andre kompetencer end tidligere for ledere i handelsflåden. Derfor er der behov for at tænke nyt i branchen, særligt i forbindelse med uddannelse af de kommende generationers danske søfolk.

Færre unge søger ind på de maritime uddannelser – og søfarten tiltrækker ikke længere, som den gjorde i de gode gamle dage. Det er et faktum, og det skal vi have lavet om på.

I årets søgning til de maritime uddannelser er optaget på bacheloruddannelserne faldet med 12 procent i forhold til sidste år. På min hjem-ø, Ærø, har Marstal Navigationsskole oplevet, at optaget på skibsføreruddannelsen er faldet med hele 25 procent. Det gør ondt dybt inde i mit blå og maritime hjerte.

Vi har i år fået en lang række anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark. De anbefalinger arbejder vi med nu, og allerede inden udgangen af august måned præsenterer vi en vækstplan, hvor en række af anbefalingerne vil indgå.

Jeg tror, at der er flere løsninger på problemet. Vi må selvfølgelig erkende, at tiderne skifter fra generation til generation. Det gælder også de unges valg af uddannelser. Men det skal ikke forhindre os i at gøre alt, hvad vi kan, for at få de unge til at se charmen ved den maritime verden og se sig selv og en fremtid i branchen.

Jeg er glad for Vækstteamets anbefalinger, som blev offentliggjort i april måned i Erhvervsministeriet.

En del af anbefalingerne vedrører nemlig de maritime uddannelser. En anbefaling lyder for eksempel, at der skal gennemføres et systematisk fremtidstjek af særligt relevante uddannelser målrettet Det Blå Danmark, så det sikres, at de har et indhold, som svarer til branchens behov nu og i fremtiden.

Fortællingen om sømanden
Vi skal gøre det cool og attraktivt at arbejde i det maritime fag. Lidt ligesom det anses som cool at være flypilot.

Det Blå Danmark har længe haft et godt kampagnearbejde i gang, hvor de med et glimt i øjet gør de unge opmærksom på de mange fantastiske muligheder, der findes i den maritime branche.

Instagram, Facebook og en ung fyr, der med humor og interesse besøger de maritime uddannelser – det skal vi have mere af. I World Careers markedsføring har de fået en ung YouTube-stjerne til at stille spørgsmålene: Kan du godt lide at rejse? Kan du godt lide vand? Kan du godt lide tanken om at være del af gruppen, som bygger noget og har en større indflydelse på resten af verden. Og med de spørgsmål forsøger de at få unge til klikke sig ind på Det Blå Danmarks uddannelsesvælger.

I de følgende programmer besøger den unge fyr de mange forskellige virksomheder, lige fra boreplatformen til shipping-kontoret. Det giver et godt indblik i, hvad de maritime uddannelser kan tilbyde, og hvor mange forskellige døre uddannelsen i virkeligheden åbner, både til søs og på land.

De unge skal nemlig vide, at man med en maritim uddannelse kan det hele. Man kan komme ud og sejle i en årrække – og vil man senere i land igen, kan man også få mange attraktive jobs på land, hvorfra man kan bruge sin viden og erfaring fra årene på havet.

Bedre vilkår til de studerende
Hvis rederierne vil have god og kvalificeret dansk arbejdskraft, skal de også være med til at gøde jorden til det. Gode forhold, spændende uddannelsesplaner og flere fleksible løsninger vil forhåbentlig lokke de unge til branchen.

Jeg er klar til at se på lovgivningen og er enig med vækstteamet i, at man bør se på uddannelsesforløbene. En anbefaling lyder for eksempel, at tilgængeligheden af praktikpladser på skibe skal øges ved at gøre praktikforløb mere fleksible, så flere kan afvikles på tværs af rederier, samtidig med at opgørelsen af praktiktiden til søs moderniseres. Rederierhvervet opfordres til at understøtte tilgængeligheden af praktikpladser via etablering af et praktikpladskontor, som kan sikre koordination heraf.

Jeg er meget enig i deres anbefaling. Faktisk var jeg som konservativ uddannelsesordfører ude og foreslå præcis det samme i 2015. Dengang stod vi lidt alene med det forslag, men heldigvis har flere partier fået øjnene op for, at der skal handling til, og det skal være nu.

Hvis de får mulighed for at tilbyde praktik til elever for en enkelt udmønstring i stedet for tre år og ni måneder, vil flere rederier kunne være med.

På den måde bliver der sikret flere praktikpladser, og de unge får bedre mulighed for sejltid i forskellige områder og på forskellige typer skibe.

DIS-ordning og konkurrencen
Når man først har valgt en blå levevej, skal man også tro på fremtiden. En fremtid med work-life-balance, hvor man kan stifte familie og ikke skal frygte at miste sit arbejde til billigere udenlandsk arbejdskraft.

Derfor er mit håb, at DIS-ordningen udvides til også at gælde offshore-aktiviteter i for eksempel Nordsøen. På den måde kan rederne i højere udstrækning tilbyde attraktive lønninger og det vil forhåbentlig vække interesse for livet på havet hos flere.

Med rettidig omhu, nye politiske initiativer, samarbejde mellem rederierne og de faglige organisationer samt justering og forbedring af uddannelserne, tror jeg på, at vi kan få vind i sejlene på de maritime uddannelser igen.

Jeg har selv en baggrund i den maritime branche, og derfor er det også hjerteblod for mig, at vi i fællesskab får skabt de absolut bedste rammer for at fremtidssikre Det Blå Danmark.

Vi skal investere i fremtiden og skal have øget optagelsesprocenten på de maritime uddannelser, fordi Danmark også i fremtiden SKAL være en stor og stolt søfartsnation.