2017

SIMAC: 2017 optag ok

Rekruttering skal ses over en længere periode - for at give et retvisende billede, lyder det fra SIMAC. 

09. september 2017

 

SIMAC

Af Lise Mortensen | Søfartens Ledere | Foto: SIMAC

- Af statistikmaterialet fra ministeriet fremgår, at to af vores uddannelser, maskinmester og skibsofficer, er på listen over uddannelser, hvor 100 % af de optagne er mænd. Eftersom andelen af unge mænd på de gymnasiale uddannelser, vi primært rekrutterer fra, er omkring 47 %, så er der altså en meget stor del af dem, der gennemfører en adgangsgivende eksamen, som vi tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt synlige eller attraktive for. Lad os da prøve at udfordre det, lyder opfordringen fra studierektor Jan Askholm.

- Med det optag, vi havde i februar, ser det lige nu ud til, at vi når et samlet optag i 2017, der svarer nogenlunde til optaget i 2016. Det er det tredjehøjeste siden 2007, og det betyder, at antallet af studerende de kommende år stadig ser ud til at øges betydeligt, siger Jan Askholm, studierektor på SIMAC.

Han tilføjer, at antallet af studerende med uddannelsesaftale med et rederi ikke er faldet:

- Det fald, der ser ud til at blive i 2017 i forhold til 2016, er alene sket i den gruppe af maskinmesterstuderende, der søger direkte på 1. semester (værkstedsskolen) uden en rederiaftale.

Rekrutteringsmål nået

-  Vi er generelt ganske tilfredse med det foreløbige resultat af årets optagelsesforløb. De maritime virksomheder, som vi skal understøtte med kompetencer, har nået deres rekrutteringsmål, og vi har desuden på maskinmesteruddannelsen optaget et antal studerende, der skal i praktik i de landbaserede virksomheder i bl.a. den fynske maritime klynge, siger Jan Askholm.

- Som det fremgår af uddannelsesministerens officielle pressemeddelelse, har et rekordstort antal af de teknisk interesserede unge søgt mod IT- og robot-uddannelser, og det er formentlig medvirkende årsag til, at søgningen generelt til de maritime uddannelser (ikke mindst maskinmesteruddannelsen) er faldet i forhold til sidste år.

Tallene er ikke vigtige
Men faktisk viser grafen, at der er meget meget få, der kommer ind på Skibsføreren og på Juniorofficer (og nogle af juniorofficererne skifter endda til mester). Det, synes vi, er meget bekymrende, har du en kommentar til det?

- Vores pointe er nok, at debatten om fremtidens maritime kompetencer netop bør handle om kompetencer, og at den evindelige diskussion om tal er unyttig, og ikke mindst når den foregår på et mangelfuldt og fejlagtigt grundlag, siger Jan Askholm:

- Rekrutteringen netop til de to uddannelser afspejler rederiernes forventede behov til beskæftigelsen de kommende år. Rekrutteringssystemet, som vi har i dag, tager måske ikke i tilstrækkeligt omfang højde for den bevægelse af kompetencer, der er fra sø til land, og vi ser derfor frem til de drøftelser, der skal ske i erhvervet vedrørende udviklingen af uddannelserne og rekrutteringssystemet på baggrund af anbefalingerne fra det blå vækstteam.

- Vi mener, at det er det rigtige ramme for de drøftelser.