2017

Nye tal: Optaget på skibsfører-uddannelserne er faldet med 21 %

Lige nu falder antallet af unge, der søger ind på skibsføreruddannelserne i Danmark. Drastisk. Nye tal fra SIMAC, Skagen Skipperskole og Marstal Navigationsskole viser, at antallet af studerende, der starter på skibsfører- og juniorofficersuddannelsen er faldet med 21 % fra 2016 til 2017. 

07. september 2017

 

Autonome til web

Af Lise Mortensen og Jakob Wandel | Søfartens Ledere

Antallet af unge, der starter på skibsføreruddannelsen og juniorofficersuddannelsen, er faldet med 21 % fra 2016 til 2017.

Det viser helt friske tal direkte fra SIMAC, Skagen Skipperskole og Marstal Navigationsskole. I 2016 var der 216 unge, der tjekkede ind på uddannelserne – i 2017 er tallet blot 170.

Ses tallene over en lidt længere årrække ser det endnu værre ud; fra 2014 til 2017 er faldet på hele 38 % svarende til 278 nye studerende i 2014 imod 170 i 2017. Tallene skal ses i lyset af, at Skagen Skipperskole “er kommet til” med skibsføreruddannelse de seneste to år.

I år har Skagen-skolen 30 i skibsførerklassen. Fra skolen oplyses det, at der er tale om et “geografisk efterslæb” af sætteskippere, der bor i området, og man forventer, at antallet faldet i de kommende år.

På SIMAC gør man opmærksom på, at en del af de studerende på den duale uddannelse typisk vælger en single uddannelse efter første praktikperiode, og at det historisk set er til fordel for maskinmesteren.