2017

Morten Bødskov (S): Danmark skal fortsat være global søfartsnation

- Jeg håber, at regeringen i efteråret vil lægge op til brede politiske aftaler, der sikrer stabile og gode rammevilkår – herunder også for de maritime erhverv. Vi er enige i, at vi er nødt til at overveje en udvidelse af DIS-ordningen, når man ser udviklingen i øjeblikket. Danmark er en global søfartsnation, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Sådan skal det blive ved med at være, siger Morten Bødskov (S), formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

26. september 2017

 

Morten Bødskov

Af Lise Mortensen | Lederne Søfart

Hvad mener du helt konkret, der skal ske, for at leve op til Danmarks målsætning om at blive et af verdens maritime kraftcentre - hvad vil du og dit parti arbejde for?

Det har længe været en forankret del af Socialdemokratiets erhvervspolitik at lytte på erhvervslivet og sætte målrettet ind, så vi skaber endnu bedre rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark. Derfor gennemførte vi også en lang række af forslagene fra tidligere vækstteams. Det var vækstplanen for det Det Blå Danmark fra 2012 et godt eksempel på.

En forudsætning for, at vi overhovedet kommer til at drøfte anbefalingerne fra Det Blå Danmark, er, at regeringen indkalder til brede vækstforhandlinger. Der er bred enighed blandt de største partier på Christiansborg om, at der er behov for vækstinitiativer, så vi fastholder og skaber danske arbejdspladser.

Vi har længe opfordret regeringen til at indkalde til vækstforhandlinger. Jeg håber, at regeringen i efteråret vil lægge op til brede politiske aftaler, der sikrer stabile og gode rammevilkår – herunder også for de maritime erhverv. Vi vil i den forbindelse arbejde for, at anbefalingerne fra de forskellige vækstteams bliver inddraget i de politiske forhandlinger.

Vi har fremlagt en vækstreform, der vil sikre, at forholdene for at drive virksomhed, herunder også i den maritime klynge, forbedres markant. Det gælder eksempelvis et ekstrafradrag for forskning og udvikling, der vil tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

Rederierne har desuden påpeget, at den nuværende praksis, hvor virksomheder ikke kan fradrage lønomkostninger for medarbejdere, der arbejder med opkøb af andre virksomheder eller på anden måde udvider forretningen, er meget hæmmende for væksten i den maritime klynge. Det foreslår vi ændret, så der ikke lægges en uhensigtsmæssig dæmper på danske virksomheders mulighed for forretningsudvikling og opkøb.

Hvad er din holdning til, om der skal flere områder – herunder offshore og montører ind under DIS? Og mener du, at det kan/skal sikres, at arbejdspladserne i et evt. nyt DIS/montørordning skal besættes af danskere?

Vi er enige i, at vi er nødt til at overveje en udvidelse af DIS-ordningen, når man ser udviklingen i øjeblikket. Ikke mindst i Esbjerg og det øvrige Sydjylland er det mange arbejdspladser, der er på spil, og som udenlandske konkurrenter gerne vil tage fra danske virksomheder.

Men det afgørende for os er, at der bliver tale om, at dansk arbejdskraft fastholdes, og at det bliver arbejde på nogle ordentlige vilkår.

Hvordan sikres det, at der bliver ved med at være en kritisk masse af relevante maritime kompetencer i både det land- og vandbaserede Blå Danmark?

Det er helt afgørende, at vi sikrer adgang til kvalificeret arbejdskraft for danske virksomheder, hvis vi skal fastholde og skabe nye arbejdspladser i Danmark. Derfor er det også et hovedfokus for Socialdemokratiets økonomiske politik.

Derudover har vi foreslået en opkvalificeringsreform, der skal sikre de rette kompetencer til virksomhederne og samtidig øge den enkeltes jobmuligheder. Inden for en overskuelig fremtid vil vi mangle omkring 70.000 faglærte, mens en større del af de ufaglærte vil have sværere ved at finde job. Det er lige præcis det problem, vi ønsker at løse.

Vi er åbne over for forslag til, hvordan vi sikrer, at flere opkvalificeres, og at vi uddanner arbejdsstyrken til at møde fremtidens efterspørgsel – også i de maritime erhverv.

Hvor ligger – i din optik – fremtidens største maritime udviklingspotentiale for Danmark, og hvilke tiltag skal gennemføres inden for uddannelse, rammevilkår og andet for at sikre den gode udvikling?

Socialdemokratiet har fremlagt en samlet vækstreform, der gennem 11 målrettede væksttiltag skal sikre vækst og bedre rammevilkår for danske virksomheder.

Vi har blandt andet foreslået at indføre et ekstrafradrag på virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det vil gøre det mere attraktivt at investere i forskning og udvikling – herunder også i den maritime industri. Og det vil tiltrække udenlandske investorer til landet, som ellers ville have valgt vores nabolande.

Samtidig har vi også foreslået at styrke den tekniske offentlige forskning, der understøtter udviklingen af produktion i Danmark, fordi det er vores ambition at knytte forskning og erhvervslivet tættere sammen. Det gælder f.eks. forskning i ny og smartere produktion, digitalisering af processer, produkter, services og materialer.

Det vil gavne både forskningen, der får adgang til den nyeste teknologi, og erhvervslivet, der får inputs til en styrket udvikling og produktion.

Har du og dit parti en fremtidsvision om Det Blå Danmark – fx for 2025?

Danmark er en global søfartsnation, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Sådan skal det blive ved med at være. Vores vision for Det Blå Danmark er at bevare og skabe nye danske arbejdspladser med ordentlige løn- og arbejdsvilkår.