2017

Lodsliberalisering: Der lodses på kortere og kortere strækninger

Formålet med ændringen af Lodsloven i 2014 var bl.a. at få flere skibe til at tage lods på længere strækninger. Nu viser nye tal fra Søfartsstyrelsen, som Søfartens Ledere har fået aktindsigt i, at udviklingen går den stik modsatte vej.

17. november 2017

 

Kurve

Af Jakob Wandel | Lederne Søfart

Formålet med ændringen af Lodsloven i 2014 var at: ”modernisere det danske lodssystem, så der åbnes for mere konkurrence, lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede løsninger. Det sker bl.a. med henblik på, at flere skibe kan tage lods ved gennemsejling af danske farvande.”

Men udviklingen går den stik modsatte vej.

Antallet af skibe, omfattet af IMO’s lodsanbefaling for gennemsejling af dansk farvand, er steget med 20 % siden 2013. Fra 2.732 skibe i 2013 til 3.282 i de seneste 12 måneder.

I den samme periode er andelen af skibe, der overholder IMO-anbefalingen om at tage lods på hele strækningen mellem Gedser og Skagen faldet fra 91,3 procent til 80,7 procent. Det viser nye tal fra Søfartsstyrelsen, som Søfartens Ledere har fået aktindsigt i.

Udviklingen går den gale vej
Strækningen fra Gedser til Skagen, der er omfattet af IMO’s lodsanbefaling, er på 278 sømil. I 2013 havde samtlige skibe omfattet af anbefalingen lods på gennemsnitligt 254 sømil af denne strækning. Dette tal er faldet støt og var de seneste 12 måneder (fra september 2016 – september 2017) nede på 224 sømil. Et fald på 12 procent.

Ser man isoleret på tankskibene, er den gennemsnitlige, lodsede strækning afkortet med 6 procent siden 2013. For dry-cargo skibene er strækningen i samme periode reduceret med hele 17 procent.

Færre tankskibe overholder IMO-anbefaling
Når et skib ikke overholder IMO’s anbefaling for brug af lods ved gennemsejling af dansk farvand, sender Søfartsstyrelsen et såkaldt flagstatsbrev til skibets flagstat.

I alt er antallet af flagstatsbreve vokset fra 239 i 2013 til 594 i 2016. En stigning på 149 procent. Tankskibene har historisk set være den skibstype, der typisk overholdt IMO-anbefalingen i størst omfang. Dette er fortsat tilfældet, selvom andelen er faldet fra 98,3 procent i 2013 til nu 92,2 procent.

80,5 procent af dry-cargo skibene overholdt IMO-anbefalingen på hele strækningen mellem Gedser og Skagen i 2013. Nu gælder dette blot 66,6 procent.