2017

Liberalisering af lodsvæsnet: T9-produkt forkorter distance med lods

Liberaliseringen har givet konkurrence på gennemsejlingslodsninger. Den foreløbige konsekvens er nye lods af- og påsætningssteder, som giver mulighed for kortere (og billigere) distancer med lods. De korte distancer lever ikke op til IMO’s anbefalinger for lods i danske farvande.

13. november 2017

 

T9

Af Lise Mortensen | Lederne Søfart

I løbet af i år er der kommet nye produkter på lodsselskabernes hylder – produkter, der giver kunderne mulighed for at købe kortere strækninger med lods. De korte strækninger lever ikke op til IMO’s lodsanbefalinger for danske farvande, og skibene, der benytter de nye produkter, får da også både opkald over radioen, mails og flagstatsbrev.

T13
Danish Pilot Service (DPS) har således siden årsskiftet udbudt strækningen Gedser – Sjællands Rev, hvor lodsen bliver hentet/sat af ved Sjællands Rev i selve Rute T norden af bøje T13.

Produktet lever IKKE op til IMO’s lodsanbefalinger for skibe over 11 meters dybgang – her er anbefalingen lods hele vejen fra Gedser til Skagen.

Faktisk blev produktet Gedser – Sjællands Rev i første omgang ”opfundet” af Cowi i en rapport fra 2004 – sammen med afsætningspunktet ved Klintholm (ved Møn), som DPS nu også har taget op som lodspåsætningssted.

Imødegår konkurrencen
DanPilot har i mange år haft et tilsvarende produkt: Gedser – Grenå, det afviger fra rute T – men på samme måde er en kortere/billigere distance ift. Gedser – Skagen.

For at imødegå konkurrencen fra DPS har DanPilot siden juli udbudt endnu en forkortet distance, nemlig distancen Gedser til bøje T9, der er sidste bøje i DW-ruten nord for det snævre i dybvandsruten. Distancen svarer til distancen Gedser – Grenå, men er lettere at benytte, da skibene kan blive i Rute T.

Lodsen bliver ombord og sejler med til Skagen, og tiden ombord defineres som hviletid. Etapen tager i gennemsnit 10 timer – varierende fra 8 til 11.

Produktet kan bookes via DanPilots hjemmeside – på linje med alle andre ruter. I prisberegneren kan den meget opmærksomme lods-bestiller se, hvilke ruter der lever op til IMO´s anbefaling henholdsvis igennem Storebælt og Sundet.

Booker man ruten Gedser – T9, viser prisberegneren på DanPilots hjemmeside en besparelse på ca. 1/3 af prisen i forhold til at overholde IMO-anbefalingerne og tage lodsen med hele vejen til Skagen.

Som eksempel koster etapen Gedser – T9 for et skib LOA: 250 meter, bredde: 48 meter, dybgang: 14 meter således 43.811 kr., mens distancen fra Gedser helt til Skagen koster 64.845 kr.

Overholder ikke IMO’s anbefalinger
Ingen af de to produkter med forkortede ruter overholder IMO’s lodsanbefalinger for skibe over 11 meters dybgang.

- Det er lodsselskabet, der ved modtagelse af lodsbestilling gør skibet opmærksom på, at det ikke overholder IMO-anbefalingerne. Den faste procedure er, at skibe, der ikke overholder IMO-anbefalingerne, modtager et udsnit af HELCOM-konventionen pr. mail fra lodsselskabet.

Alle skibe, der bestiller lods ved DanPilot, og som ikke følger anbefalingen, gøres ved bestilling via mail opmærksom på dette forhold. DanPilot kan dokumentere, at dette sker i henhold til bekendtgørelsen. Da ruten ikke er i henhold til IMO´s anbefaling, sker dette også for denne rute, lyder det fra Søren Westerskov, cheflods i DanPilot.

Et skib, der booker en af de forkortede ruter, bliver desuden rutinemæssigt anråbt af Maritime Assistance Service (MAS) og får at vide, at det ikke overholder IMO-anbefalingerne – og bliver opfordret til at ændre bestillingen til én, der overholder IMO-anbefalingerne.

- Såfremt skibet ikke har fulgt anbefalingen, er det lodsens pligt at indberette dette til Søfartsstyrelsen. Dette er styret gennem DanPilots interne procedure. MAS-overvågning af farvandene gør dog, at Søfartsstyrelsen har frabedt sig indberetninger fra lodserne, da MAS indberetter direkte til Søfartsstyrelsen, når de opdager brud på IMO´s anbefaling. Lodserne vil således alene indberette i rute T, hvis de finder ud af eller er i tvivl om, at indberetning fra MAS er foretaget, forklarer Søren Westerskov, der er lodschef i DanPilot.

Hvis og når skibet ikke ændrer lodsbestillingen, så den lever op til lodsanbefalingerne, afstedkommer den forkortede rute et flagstatsbrev.

Ikke nyt
Til spørgsmålet: Hvad er DanPilots holdning til, at selskabet som en SOV – udbyder og sælger et produkt, der ikke lever op til IMO-anbefalingerne, og som afstedkommer et flagstatsbrev?

- Som udgangspunkt er der ikke noget nyt i en sådan praksis, svarer Søren Westerskov:

- Skibe har i årtier devieret fra Rute T til Grenå for at sætte lods af/på, da skibene ikke ønskede at have lodsrådgivning længere. Der er som sådan ikke tale om et produkt,; men om, at kunden siger ”hertil og ikke længere”. Man skal huske på, at der i gennemsejlingen ikke er lodspligt. Alternativet kunne være, at skibene helt holdt op med at bruge lods, hvilket ville forringe sejladssikkerheden.

Nogen vil mene, at DanPilots nye produkt – T9 – er en konsekvens af konkurrenceudsættelsen. Er der i DanPilot bekymring for, om yderligere konkurrenceudsættelse fra 2020 – yderligere kan presse sikkerheden, på den måde at forstå, at der vil blive konkurreret på ”korte distancer”, hviletider og uddannelse? Hvad kan man – efter DanPilots skøn – gøre for at modgå dette evt. allerede i lovgivningsarbejdet?

Som sagt, så er delstrækninger af IMO ikke nyt, det har foregået i flere årtier før konkurrenceudsættelsen. For så vidt angår hviletider og uddannelse er disse parametre fastsat gennem enten lovgivning eller overenskomst.

Første konsekvens
Formand for Danske Lodser, Lars Sigvard, ser de nye, afkortede distancer som en direkte konsekvens af liberaliseringen af lodsområdet:

- T9-produktet er historisk interessant og viser, hvad kommercielt pres kan medføre. Det udfordrer IMO-anbefalingerne og dermed sikkerheden til søs.

- Når der udbydes flere produkter, hvor skibene nemt og uproblematisk får tilbudt distancer, der ikke lever op til IMO’s lodsanbefalinger, er vi på forkert kurs. Der er tale om en usund konkurrence på sejladssikkerhed og arbejdsmiljø. Det er en evindelig jagt på effektiviseringer, som endnu ikke har vist sig rentable.

Hertil kommer, at DanPilots produkt indbefatter, at lodsen bliver ombord fra bøje T9 til Skagen, og at de ca. 10 timer er defineret som hviletid. Hviletid, der foregår på et kammer på et skib i mange forskellige kvaliteter og med meget forskelligt lydniveau. Det er i sig selv med til at udfordre spørgsmålet om, at lodsen skal være udhvilet til næste lodsning. Og det hænger da slet ikke sammen med, at der bliver brugt mange penge på gode, lydtætte soverum, ventilation og gode forhold på lodsstationerne.

- Der er pres på hviletiden, da der optimeres til grænsen af hviletiden, siger Lars Sigvard og peger på, at selve det, at lodsen bliver ombord uden at være ”lods”, giver nogle uklare situationer.

- Når lodsen skal af ved Skagen, er det i et af de tættest trafikerede områder i danske farvande. Og ofte bliver lodsen nødt til at bede kaptajnen om at lægge skibet på tværs af ruten for at få læ til lodsbåden.

Når kaptajnen så beder om sejladsvejledning – både til transfersituationen og måske også til den videre sejlads, kan lodsen jo i princippet ikke svare. Og hvis han gør det, er det så som ”passager” eller som lods? spørger Lars Sigvard.