2017

Lederne Søfart medlem af Nautilus Federation

Lederne Søfart har meldt sig ind og bliver det danske medlem i den nye internationale organisation ”Nautilus Federation”, der er en sammenslutning af ”like minded” maritime officersorganisationer, som vil arbejde internationalt for at fremme skibsofficerernes standpunkter.

30. juni 2017

 

Nautilus Federation

Af Jakob Wandel

Den danske beskæftigelse i DIS sætter ny bundrekord, og udviklingen har ramt overstyrmændene særligt hårdt.

Ved årtusindskiftet var 8 ud af 10 overstyrmænd i DIS danskere. Det tal er siden blevet halveret til 4 ud af 10, og i årene fra 2011 til 2016 (hvor den seneste opgørelse er lavet) er faldet taget til.

I 2011 var 53,9 % af overstyrmændende danske - nu er tallet nede på 39,2 %.

Stillingerne som overstyrmand i DIS er nu primært besat af udenlandske kolleger, hvor lande i EU/EØS-området tegner sig for 24,6 % og den øvrige verden 36,2 %. Det viser mønstringstal fra Søfartsstyrelsen, som Lederne Søfart har fået aktindsigt i.

Færre danske skibsførere
Det er ikke kun overstyrmændene, der er ramt af den faldende danske beskæftigelse.

I 2011 blev der lavet en lovændring, der betyder, at op til 40 % af de skibe, der er registreret i DIS, kan bemandes med en skibsfører, der ikke er fra Danmark eller EU/EØS.

Siden lovændringen er antallet af danske skibsførere faldet med 8 % og udgør nu blot 66 % af skibsførerne i DIS.

21,6 % af skibsførerene kom i 2016 fra EU/EØS-området og 12,4 % fra det øvrige udland.

Styrmænd på uændret lavt niveau
For positionerne som 1. styrmand og 2. styrmand har andelen af danskere de seneste 5 år været stort set uændret.

I 2011 var 25,3 % af 1. styrmændende i DIS danskere (mod 88,7 % i 2000). Fem år senere, i 2016,  udgør de 26,1 %. For 2. styrmændende er tallene 18,2 % og 16,4 %.