2017

Konkurrence rimer på kompetence

Danske søfarende er blandt de bedst uddannede i verden, men skal vi fastholde den position, må vi hele tiden udvikle og dygtiggøre os, skriver Søfartens Lederes nye formand, Bjarne Cæsar Jensen i denne leder.

19. april 2017

 

Bjarne Cæsar Jensen

Af Bjarne Cæsar Jensen, formand for Lederne Søfart

Det Maritime Vækstteam kommer i løbet af den kommende måned med sine anbefalinger til, hvordan regeringen kan styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne. Hvor godt, vi her i landet er rustet til denne konkurrence, afhænger i høj grad af kvaliteten af vores maritime kompetencer.

Vi glæder os derfor meget til at se vækstteamets indspark til en modernisering af fremtidens navigatøruddannelser. Danmarks Rederiforening kom for nylig med et udspil på uddannelsesområdet. Heri satte rederierne bl.a. tal på, hvor mange uddannelsespladser, de mener, der skal være i de danske skibe.

Det er imidlertid vores helt klare holdning, at dimensioneringen af uddannelsessystemet er en samfundsopgave. Det er derfor ikke erhvervet, men Folketinget, der bør beslutte, hvor mange unge der skal have en maritim uddannelse for at sikre fødekæden af kompetencer til hele Det Blå Danmark.

Vi vil derimod meget gerne diskutere indholdet af fremtidens navigatøruddannelser med rederierne, så uddannelserne matcher aftagernes efterspørgsel, behov og ønsker for fremtiden. Sådan som skibsfartserhvervet har udviklet sig over de seneste 5-10 år, er der ingen tvivl om, at trenden ikke længere går i retning af den traditionelle linjefart, men derimod tankskibe med stærke kundeinteresser i driften og den moderne, højteknologiske skibsfart inden for fx offshore, aktiviteter på havbunden, opsætning af vindmøller til søs m.v.

Denne udvikling understreger behovet for fx at se på navigatøruddannelsernes ledelses- og forretningsmæssige elementer for derigennem at styrke officerernes forståelse for både den del af forretningen – herunder kunderne – der flyttes om bord i skibene, men også de funktioner, der udføres af rederiernes enheder i land. Man orker snart ikke længere ordet ”disruption”, men der er ingen tvivl om, at digitaliseringen i samfundet – overalt i verden og i alle brancher – kommer til at forandre skibsfarten, som vi kender den i dag.

Vi tror ikke, at man vil se hverken førerløse eller autonome tank- eller containerskibe i nogen overskuelig fremtid. Vi er derimod overbeviste om, at digitaliseringen gradvist vil forandre skibsfarten, blandt andet gennem øget automatisering, og dermed ændre måden, skibe opereres og navigeres på. Dette vil stille nye og større krav til kompetencerne hos os, der sejler skibene – og senere arbejder i land. Denne udvikling må nødvendigvis afspejles i navigatøruddannelserne, og det er vores holdning, at Danmark også her har mulighederne for at bringe sig på forkant.

Vi skal med andre ord ikke blot konkurrere internationalt på rammevilkår til rederierne og teknologiudvikling om bord i skibene – vi skal også konkurrere på helt nye og stærkere, digitale maritime kompetencer. I Søfartens Ledere ser vi desuden, at medlemmerne går i land tidligere i karrieren end for bare få år siden. Sammen med eksterne partnere og stakeholdere arbejder vi derfor på at udvikle en ny, praksisnær maritim efteruddannelse i ledelse, strategi og økonomistyring. Ambitionen er at styrke deltagernes kvalifikationer, kompetencer og ikke mindst forretningsforståelse og dermed gøre dem i stand til i endnu højere grad at bidrage til deres virksomheders udvikling – til gavn for hele det maritime erhverv.

Skibsfarten er under forandring, og sådan har det altid været. Danske søfarende er blandt de bedst uddannede i verden, men skal vi fastholde den position, må vi hele tiden udvikle og dygtiggøre os. Ikke på trods af digitaliseringen, men ved netop at udnytte digitaliseringen til vores fordel. Vi glæder os til at se vækstteamets anbefalinger og til dialogen med rederierne om, hvordan vi gennem kompetenceudvikling kan bidrage til at styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne.