2017

Anders Johansson (C): DIS skal tilpasses offshore

Hvis vi kan få offshore over i DIS, kan vi fastholde mellem 2 og 3000 arbejdspladser, og hvis montørordningen kommer med, vil der kunne sikres yderligere 3-500 danske arbejdspladser.

16. oktober 2017

 

Ida

Af Jakob Wandel

Da 20-årige Ida Scheelhase Langenskov afsluttede sin uddannelse som skibsassistent på skoleskibet Georg Stage i august 2017, drømte hun om et spændende job som ubefaren skibsassistent i Esvagt.

- Jeg søgte jobbet for at lære. Der er sindssygt mange ting at lære i Esvagt, og der er en masse gode kurser. Det var et spændende arbejde, som jeg gerne ville være en del af. Jeg ville rigtigt gerne arbejde med sikkerhed til søs, siger hun.

Og med et karaktergennemsnit på 9,7 og 12-taller i både søsikkerhed og navigation var hun optimistisk, da hun sammen med ni af sine klassekammerater søgte ind som ubefaren skibsassistent i Esvagt gennem rederiets mangeårige rekrutteringssamarbejde med Georg Stage. De var otte drenge og to piger. Ud over Ida Langenskov drømte hendes jævnaldrende klassekammerat Sally Drachmann også om en fremtid i Esvagt – en drøm, der ligeledes hvilede på et solidt gennemsnit på 9,5 og ikke færre end fire 12-taller i fagene søsikkerhed, arbejdssikkerhed, praktisk sømandsskab og navigation.

- Både mine venner og styrmændene på Georg Stage opfordrede mig til at søge i Esvagt, siger Sally Drachmann:

- Det skulle være både udfordrende og spændende arbejde man laver der, og fordi Esvagt gerne vil have Georg-elever – og fordi de manglede folk – tænkte jeg, at det var et oplagt sted at starte.

Alle drenge og ingen piger kom til samtale
Ansættelsessamtalerne skulle finde sted den 14. august på Georg Stages kontor på Nyholm i København. Men da oversigten med tidspunkterne for de enkelte samtaler kom fra Esvagt, var Ida Langenskovs navn ikke på listen. Det var Sally Drachmanns heller ikke. Alle drengene var derimod inviteret til jobsamtale bortset fra én, som ifølge Søfartens Lederes oplysninger ikke kunne fremvise en ren straffeattest.

Drengene havde også fået en mail fra Esvagt med praktiske oplysninger vedrørende samtalerne og en psykologisk test, de skulle udfylde. Pigerne havde intet hørt.

- Jeg var forvirret, siger Ida Langenskov. Jeg forstod ikke, hvordan det kunne være. Jeg kunne ikke se, hvad det var, der skulle gøre, at jeg ikke kunne komme til jobsamtale. Én ting er at få tilbudt jobbet i sidste ende, men jeg forstod ikke, hvorfor jeg ikke opfyldte kravene til at komme til samtale.

Sally Drachmann tænkte i første omgang ikke så meget over, hvorfor hun heller ikke skulle til samtale.

- Jeg vidste ikke, hvem, der var inviteret til jobsamtaler, og måske manglede Esvagt ikke så mange folk, som jeg troede, siger hun.

- Men da jeg hørte, at de eneste, der ikke skulle til samtale var Ida og jeg – så syntes jeg selvfølgelig, at det var mærkeligt. Jeg blev skuffet.

Da Ida Langenskov følte, at hun havde brug for en begrundelse, og da hun ikke hørte noget fra Esvagt, gik hun på dagen for samtalerne til Georg Stages kaptajn, Bjarne Wahlquist, hvilket bekræftes af Asser Amdisen, der er direktør for Stiftelsen Georg Stages Minde og tilfældigvis var tilstede, da Ida Langenskov henvendte sig til sin kaptajn.

- Bjarke sagde, at vi var nogle, der ikke var blevet antaget til jobsamtale, og at grunden var noget med, at vi ikke var høje nok, siger Ida Langenskov, der er 163 cm høj, og tilføjer, at hun aldrig havde hørt noget om, at Esvagt krævede en bestemt højde.

Ida Langenskov hørte ikke fra Esvagt før efter jobsamtalerne var blevet afholdt. Først den 16. august modtog hun en mail fra Recruitment & Training Manager i Esvagt, Tina Halkjær Nielsen, med følgende besked:

”Vi har gennemgået din ansøgning og må desværre meddele, at vi har valgt at gå videre med andre ansøgere til stillingen, og at vi desværre ikke kan tilbyde dig en stilling i ESVAGT A/S. Din ansøgning vil derfor blive slettet fra vores database.”

Da mailen ikke gav nogen forklaring på afslaget, skrev Ida Langenskov tilbage:

”Hej Tina. Det er jeg da ked af at høre, men tak for svar. Må jeg have lov at spørge, hvorfor jeg blev valgt fra, sådan at jeg kan forbedre det for fremtiden? Hilsen Ida.”

Svaret fra Esvagt lød i sin helhed:

”Kære Ida. Tak for din mail. Vi må desværre ikke begrunde et afslag, så jeg kan desværre ikke uddybe afslaget for dig.”

Sally Drachmann, der også måler 163 cm, fulgte ikke op på sit afslag på samme måde som Ida.

- Jeg havde det bare sådan, at hvis Esvagt ikke gider have mig, fordi jeg er for lav, eller fordi jeg er en pige, så gider jeg heller ikke arbejde hos dem. Jeg ville ikke tænke mere over det men i stedet fokusere på at sende ansøgninger til andre, som gerne vil have mig, siger hun.

- Jeg vil jo gerne tro på, at det er fordi at Esvagt har en regel om, at man skal have en vis højde, men da det hverken står på deres hjemmeside eller i det jobopslag, de har sendt ud – og når jeg fra mine venner og andre på Georg Stage har hørt om høje piger, der har fået afslag – og lave drenge, der er blevet ansat – så er der svært at tro på, at det udelukkende handler om højde og ikke om køn.

Hverken Ida Langenskov eller Sally Drachmann kender til nogen kvindelige elever fra Georg Stage, som har fået ansættelse som ubefaren skibsassistent i Esvagt. Det har heller ikke været muligt ved henvendelse til Georg Stage at få eksempler på, at Esvagt på noget tidspunkt har ansat en kvindelig elev fra skolen.

Esvagt selv har ikke ønsket at oplyse, om rederiet nogensinde har ansat en kvindelig ubefaren skibsassistent fra Georg Stage.

Forklaring på fravalg mangler
Esvagt har ikke over for Søfartens Ledere ønsket at forklare, hvorfor både Ida Scheelhase Langenskov og Sally Drachmann blev sorteret fra, selvom begge piger opfyldte alle de krav, Esvagt stiller for, at man kan komme i betragtning som ubefaren skibsassistent i rederiet: De har begge gyldigt sundhedsbevis, pas og søfartsbog, ren straffeattest, ren drug-test, lyst til at arbejde med brand, redning og førstehjælp til søs, lyst til at lære nyt, de lider ikke af søsyge eller flyskræk, og begge brænder for en fremtid til søs. De to piger har derudover begge karaktergennemsnit, der ligger langt over middel for afgangseleverne på Georg Stage.

Hverken Tina Halkjær Nielsen, der er Recruitment & Training Manager i Esvagt, rederiets HR-direktør, Nick Vejlgaard Ørskov, eller Esvagts administrerende direktør, Søren Thomsen, har ønsket at lade sig interviewe til denne artikel, eller på anden vis redegøre for, hvorfor de to objektivt set meget kvalificerede piger blev afvist uden jobsamtale, da de søgte ansættelse som ubefaren skibsassistent.

I et skriftligt svar skriver Esvagts HR-direktør, Nick Vejlgaard Ørskov:

”Det vil ikke være korrekt at kommentere et konkret afslag på en ansøgning i pressen. Generelt vil jeg gerne sige, at Esvagt altid rekrutterer den bedste kandidat. Det gør vi på baggrund af en helhedsvurdering, hvor vi kigger på mange forskellige rekrutteringsparametre, herunder uddannelse, tidligere erhvervserfaring osv. I alle tilfælde rekrutterer vi den bedste kandidat uanset køn. Kvindelige kandidater er meget velkomne i Esvagt, og vi vil gerne øge antallet.”

Ifølge Søfartens Lederes oplysninger fik alle de syv drenge fra Georg Stage, der kom til jobsamtale i august, tilbudt en stilling i Esvagt. I sit skriftlige svar bekræfter Esvagt, at rederiet rent faktisk har et højdekrav, selvom et sådan ikke er offentligt kendt.

”Det er rigtigt, at vi i Esvagt stiller en række fysiske krav til vores kandidater, herunder et krav om en minimumshøjde på min. 170 cm. Disse krav gælder uanset køn og bunder alene i sikkerhedshensyn. Vores ansatte skal have en vis fysik, når de med få minutters varsel sendes ud på det åbne hav i forbindelse med redningsaktioner. De skal kunne løfte en våd og tung person op i redningsbåden. Derudover skal de have en vis højde for at kunne montere redningsbåden på vores hejseværk. Det er helt afgørende for sikkerheden, at disse krav kan opfyldes. Det er klart, at mænd generelt har en stærkere fysik end kvinder, men vi mener ikke, at kravene udelukker kvinder fra at blive ansat i Esvagt”, skriver Nick Vejlgaard Ørskov.

Sally Drachmann ville gerne have vidst på forhånd, hvis der var et højdekrav, men siger, at hun må acceptere, hvis Esvagt vurderer, at det er usikkert at være under 170 cm.

- Jeg mener dog, at der altid vil være fordele, både hvis man er høj, og hvis man er lav. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis de ikke kan se det som en god ting. Det, at være en god skibsassistent, har jo ikke noget at gøre med, hvor høj man er, siger hun.

Højde ikke et problem på Georg Stage

- Jeg er dybt skuffet over måden, Esvagt har håndteret det hele på, og at jeg var nødt til at høre om det med højden gennem kaptajnen på Georg Stage. Esvagt burde i stedet have givet mig et ordentligt afslag på mail, siger Ida Langenskov. Hun undrer sig også over, at der pludselig dukkede et højdekrav op, som ikke var nævnt nogen steder før.

- Hvis det er reelt, at der er nogle kroge ombord på alle Esvagts skibe, som man ikke kan nå, hvis man er under 170, så må de gøre opmærksom på det i deres jobopslag, siger Ida Langenskov, der synes hun har spildt sin tid ved at søge job i Esvagt.

- Jeg synes det er mistænkeligt, at et sådan højdekrav først kommer frem, når man begynder at grave i det – at man virkelig skal have fat i direktøren, før man finder ud af sådan noget, siger hun og tilføjer, at det hejseværk Esvagt nævner i sit svar til Søfartens Ledere må kunne ændres:

- På Georg Stage har vi også en redningsbåd, og den kan betjenes af alle – uanset højde eller køn. Alt, hvad man skal bruge, er inden for rækkevide – også for dem, der er under 170 cm. Det kræver holdarbejde, det er noget man øver meget, og alle kommer rundt og prøver de forskellige roller i øvelsen, så det er noget, alle kan. Jeg kan virkelig ikke se, at det skulle være så svært at indrette et hejseværk, så det kan betjenes af folk under 170 cm.

- Det er svært at udtale sig om mine, Idas og andre kvindelige elever fra Georg Stages oplevelser med Esvagt, hvis det viser sig, at de rent faktisk har et højdekrav. Dog mener jeg, at højdekravet burde være kendt og offentligt for alle, da det udelukker mange kvinder i at få jobbet, siger Sally Drachmann.

- I stedet kunne de fx have en fysisk prøve. Man kan jo sagtens være stærk og i god form, selvom man er under 170 cm. Jeg synes, at det er underligt, at man kan blive ansat i Esvagt, hvis man er høj og i dårlig form, men ikke hvis man er under 170 cm og i god form.

Ida Langenskov er enig i, at Esvagts højdekrav rammer skævt.

- Jeg kan forstå, at Esvagt har et højdekrav, og jeg forstår også udmærket, at de har en større andel af mænd end af kvinder, siger hun.

- Men jeg synes det virker påfaldende, at vi var to fuldt kvalificerede kvinder fra Georg Stage, der søgte i august og at vi hverken kunne komme til jobsamtale eller må være aktive ansøgere i Esvagts jobdatabase.

I den maritime presse citeres Esvagt i øjeblikket hyppigt for, at rederiet akut mangler 20 ubefarne skibsassistenter.

Men Esvagt kunne ikke bruge Sally og Ida. De var syv centimeter for korte.