2017

Danske tankskibe sejler ind i uheldig statistik

Danskflagede skibe har glimret ved deres fravær i statistikken over skibe, der ikke overholder IMO’s anbefalinger for brug af lods ved gennemsejling af dansk farvand. Dette har ændret sig i 2017.

24. november 2017

 

Kurve over beskæftigelsen af danske overstyrmænd

Af Jakob Wandel og Lise Mortensen | Lederne Søfart

Fem gange i 2017 har danskflagede skibe ikke overholdt IMO-anbefalingen for brug af lods ved gennemsejling af dansk farvand. I alle disse tilfælde drejer det sig om tankskibe fra rederiet TORM.

Alle fem tilfælde har fundet sted i år og det er usædvanligt. Faktisk er det første gang nogensinde, at danske skibe har foranlediget udstedelse af såkaldte flagstatsbreve fra Søfartsstyrelsen.

TORM Louise blev ført til protokols både den 29. marts, den 28. juni og den 11. juli, TORM Lily den 11. april og TORM Kansas den 12. juni.

For disse tankskibe lyder anbefalingen, at de bør tage lods på hele strækningen mellem Gedser og Skagen. I de fire tilfælde blev lodsen imidlertid sat af ved Grenå, og i det femte var lodsen kun med på strækningen mellem Klintholm og Sjællands Rev.

Det viser oplysninger fra Søfartsstyrelsen som Søfartens Ledere har fået aktindsigt i.

Brev til flagstaten
Alle skibe, der ikke følger IMO’s lodsanbefalinger, indrapporteres til Søfartsstyrelsen.

Herfra skrives der et brev til skibenes flagstater, der gøres opmærksomme på, at et af flagstatens skibe har gennemsejlet dansk farvand uden at overholde IMO’s lodsanbefalinger.

Brevet lægger ifølge Søfartsstyrelsen klart op til, at flagstaten ”gør noget ved det”, og der findes mange eksempler på, at flagstaterne tager affære på baggrund af henvendelsen.

Ofte får Søfartsstyrelsen en tilbagemelding om, at flagstaten undersøger sagen, ligesom der ofte kommer besked om, at rederiet har ændret politik og for fremtiden vil følge IMO's anbefalinger.

I mange tilfælde har det oprindeligt været økonomiafdelingen i rederiet, der tog stilling til, at der ikke skulle tages lods. Når så henvendelsen fra flagstaten rammer ISM-afdelingen, bliver beslutningen ofte omgjort.

Også det brede, internationale samarbejde JPUG (Joint Pilotage User Group, red.) har bidraget til at sætte IMO's lodsanbefalinger på dagsordenen. Gruppen består af den danske Søfartsstyrelse og store internationale skibsfartsorganisationer som BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO og forsikringsselskaber.

Det er uklart, hvordan fremgangsmåden er, når Søfartsstyrelsen sender flagstatsbreve til Danmark.

TORM ikke eneste dansker i statistikken
Selvom TORM-skibene Louise, Lily og Kansas er de eneste danskflagede skibe i Søfartsstyrelsens statistik over udsendte flagstatsbreve, er de ikke de eneste danske skibe, der har overtrådt IMO’s lodsanbefaling for dansk farvand.

Tankskibet Rosa Maersk gjorde det samme to gange i 2014 – den 4. marts og den 12. maj, hvor skibet ikke tog lods på hele strækningen mellem Gedser og Skagen, men kun mellem Gedser og Grenå.

Ifølge Lederne Søfarts oplysninger medførte disse to overtrædelser imidlertid ingen flagstatsbreve.