2017

Dansk beskæftigelse i DIS sætter ny bundrekord

På trods af et rekordstort antal skibe i Dansk Internationalt Skibsregister, har andelen af danske søfarende aldrig været lavere. Ved årtusindskiftet var mere end halvdelen af søfolkene i de danskflagede skibe danskere. Sidste år var det færre end hver fjerde.

24. august 2017

 

Kurve

Af Jakob Wandel | Lederne Søfart

Siden årtusindskiftet er antallet af skibe i Dansk Internationalt Skibsregister steget med 25 % og den samlede beskæftigelse i DIS (ekskl. passagerskibe) er sprunget i vejret med 55 %.

I samme periode er andelen af danske søfarende faldet med hele 30 %.

I år 2000 udgjorde danske søfolk således 53,7 % af de søfarende i DIS. I 2016 (hvor de seneste tal er fra), var denne andel faldet til 24,4 %.

Det viser mønstringstal fra Søfartsstyrelsen, som Søfartens Ledere har fået aktindsigt i.

Både bro og maskine er ramt
Faldet i den danske beskæftigelse er generelt og rammer både navigatører og maskinmestre.

Andelen af danske navigationsofficererne i DIS er således faldet fra 79,0 % i år 2000 til 40,7 % sidste år.

For maskinofficererne er tallene 79,7 % og 33,0 %.

Der er nu så langt mellem de danske maskinofficerer, at der på 3 ud af 4 skibe i DIS blot er enten én dansk maskinchef eller én dansk 1. maskinmester tilbage. På det 4. skib er der slet ingen.

Stadigt flere søfarende fra EU/EØS
Ved årtusindskiftet var der langt mellem kolleger fra EU/EØS - samlet udgjorde denne gruppe kun 1,3 %.

Dette ændrede sig i 2004, hvor tallet hoppede i vejret til 11,6 %. Siden er andelen af søfarende fra EU/EØS vokset støt til 17,1 % i 2016.