2017

Anders Johansson (C): DIS skal tilpasses offshore

Hvis vi kan få offshore over i DIS, kan vi fastholde mellem 2 og 3000 arbejdspladser, og hvis montørordningen kommer med, vil der kunne sikres yderligere 3-500 danske arbejdspladser.

10. marts 2017

 

Autonome til web

Af Lise Mortensen | Søfartens Ledere

- Denne regering arbejder på at skabe vækst på 80 milliarder igennem vækst i erhvervslivet; og her er den maritime branche vigtig. Det Konservative Folkeparti har store ambitioner for Danmarks stolte søfartstradition.

Vores holdning er, at vi skal fortsætte som en af verdens førende søfartsnationer; og derfor er det den forkerte vej, når vi er gået fra at være den 8. største søfartsnation i 2015 til den 9. største i 2016, sagde Anders Johansson, Konservativt Folkepartis søfartspolitiske ordfører, i sit oplæg på Søfartens Lederes generalforsamling torsdag den 9. marts i Nyborg.

Han tilføjede, at vigtigheden kan ses ved, at 23,8 pct. af Danmarks eksport kommer fra den maritime sektor - og halvdelen kommer fra rederierne og søfolkene - en maritim sektor, der beskæftiger 102.000 personer i Danmark.

Skaber arbejdspladser ude i landet

- Det er vigtigt, at der er vækst i hele Det Blå Danmark, og jeg er ikke i tvivl om, at rekruttering til erhvervet er helt afgørende. Gode uddannelser og folk der kommer i land med kompetencer fra tiden til søs er hele grundlaget for at være førende søfartsnation, understregede Anders Johansson, der også pegede på, at den maritime sektor skaber arbejdspladser i områder af landet, hvor det ellers er svært at oprette nye virksomheder.

- Det er vigtigt for Danmark i balance.

DIS - bør forandres
Anders Johansson pegede på, at DIS-ordningen er forældet for hvad angår offshore:

- Det er et område, hvor vi kommer bagud, hvis vi ikke tænker nyt. Nogle offshore skibe er i DAS - og det er for dyrt. Hvis vi kan få dem over i DIS, kan vi fastholde mellem 2 og 3000 arbejdspladser, og hvis montørordningen kommer med - hvor der for øjeblikket arbejder rigtig mange polakker - vil der kunne sikres yderligere 3-500 danske arbejdspladser.

- Jeg er klar over, at DIS-ordningen koster noget i skatteindtægter. Men hvis vi ikke gør noget for at sikre, at arbejdspladserne forbliver danske, falder indtægterne alligevel væk.

Modkrav for ny skatteordning
Anders Johansson pegede på, at en udvidelse af DIS-ordningen skal hænge sammen med en regulering af uddannelses- og praktikordningen:

- Fx kunne jeg forestille mig, at praktikpladserne kan deles op mellem nærfart i offshore og langfart i andre rederier. Det kan skabe praktikpladser i offshore, sagde han og tilføjede:

- Jeg ved, at der vil blive stillet krav om modydelser i form af praktikpladser, hvis der skal gennemføres en udvidet DIS-ordning. Og jeg er i den forbindelse klar over, at det er et problem, at der ikke er nogen aftale om fordeling imellem mestre og navigatører i den nuværende aftale om de 200 praktikpladser.

Grønne fremtidsudsigter

- Jeg er optaget af, hvor vi på den lange bane kan skabe arbejdspladser i det maritime Danmark. Der er global krise og for mange skibe - og der bliver konkurreret på lønnen.

Og, som jeg ser det, vil vi aldrig blive konkurrencedygtige som arbejdskraft på fx en stor bulkcarrier.

Der, hvor vi skal arbejde os hen imod, er omkring gode uddannelser, grønne løsninger og innovation og fx el-færger, her er vi på forkant, og vi skal arbejde videre og blive ved med at være foran, sagde Anders Johansson:

- Jeg vil gerne pege på det nye begreb: Disruption. Det handler om forandringsskabende ledelse.

Altså, det er ikke længere nok at være forandringsparat - det handler om at skabe forandringer for at være foran. Det gælder også ledelsen ude i skibene.