2017

25 % færre danske over-styrmænd på bare 5 år

Antallet af danske overstyrmænd i DIS er faldet med en fjerdedel fra 2011 til 2016. I den samme periode er mængden af danske skibsførere reduceret med 8 %.

24. august 2017

 

Kurve over beskæftigelsen af danske overstyrmænd

Af Jakob Wandel

Den danske beskæftigelse i DIS sætter ny bundrekord, og udviklingen har ramt overstyrmændene særligt hårdt.

Ved årtusindskiftet var 8 ud af 10 overstyrmænd i DIS danskere. Det tal er siden blevet halveret til 4 ud af 10, og i årene fra 2011 til 2016 (hvor den seneste opgørelse er lavet) er faldet taget til.

I 2011 var 53,9 % af overstyrmændende danske - nu er tallet nede på 39,2 %.

Stillingerne som overstyrmand i DIS er nu primært besat af udenlandske kolleger, hvor lande i EU/EØS-området tegner sig for 24,6 % og den øvrige verden 36,2 %. Det viser mønstringstal fra Søfartsstyrelsen, som Lederne Søfart har fået aktindsigt i.

Færre danske skibsførere
Det er ikke kun overstyrmændene, der er ramt af den faldende danske beskæftigelse.

I 2011 blev der lavet en lovændring, der betyder, at op til 40 % af de skibe, der er registreret i DIS, kan bemandes med en skibsfører, der ikke er fra Danmark eller EU/EØS.

Siden lovændringen er antallet af danske skibsførere faldet med 8 % og udgør nu blot 66 % af skibsførerne i DIS.

21,6 % af skibsførerene kom i 2016 fra EU/EØS-området og 12,4 % fra det øvrige udland.

Styrmænd på uændret lavt niveau
For positionerne som 1. styrmand og 2. styrmand har andelen af danskere de seneste 5 år været stort set uændret.

I 2011 var 25,3 % af 1. styrmændende i DIS danskere (mod 88,7 % i 2000). Fem år senere, i 2016,  udgør de 26,1 %. For 2. styrmændende er tallene 18,2 % og 16,4 %.