2016

Opsigelse og dagpenge: Sådan er reglerne

Vær opmærksom på reglerne for fridøgn, kontanterstatning, dagpenge og karantæne, hvis du opsiges eller selv siger op. Se her, hvad du skal være opmærksom på.

13. september 2016

 

Opsigelse og dagpenge

Dagpengereglerne er lidt indviklede. Det ligger sådan, at opsparet overtid, som man har optjent indenfor de sidste 3 måneder før ledighed, skal "afspadseres" før man kan begynde at udbetale dagpenge.

Vi har fået mange henvendelser den seneste tid, ikke mindst fra ledighedstruede medlemmer i Mærsk Supply Service, omkring dette lidt kringlede system. Mange har lang anciennitet og derfor mange dage "på bogen", men reglen om afspadsering af kontanterstattede fridøgn vil ramme ganske få - måske ingen - medlemmer. Det skyldes, at reglen kun gælder for optjente fridøgn inden for de 3 sidste måneder før første ledige dag.

Med lang anciennitet følger også et langt opsigelsesvarsel. Ved fritstilling - og afvikling af fridøgn - optjener man jo ikke noget ekstra, og da de fleste vil være i fritstillede i mere end 3 måneder, kommer reglen slet ikke i anvendelse.

Selvforskyldt ledig ved frivillig fratrædelse?
Vi har også fået spørgsmål om, hvorvidt man er selvforskyldt ledig, hvis man meddeler rederiet, at man ansøger og bevilliges en frivillig fratrædelsesordning.

Normalt får man karantæne i A-kassen, hvis man selv siger op. Så er man nemlig selvforskyldt ledig. Men i dette tilfælde, hvor man får sit normale opsigelsesvarsel, betragtes man ikke som selvforskyldt ledig.

Man ved jo i øvrigt heller ikke om man rent faktisk bliver sagt op - man har blot tilkendegivet sin villighed til opsigelse.

Pas på karantæne i dagpengesystemet
Karantæne i A-kassen er absolut noget man skal undgå. De 3 ugers dagpenge man mister, er ikke det helt store problem, men det er derimod "gentagelsesfaktoren".

Det er nemlig sådan, at har man 2 karantæner inden for 12 måneder, så taber man helt dagpengeretten, og skal optjene den på ny. Denne regel er ukendt for de fleste, men den betyder rent faktisk, at hvis man siger et job op, som man fx er led og ked af, får dagpenge - efter karantænen - og finder et nyt job, ja så skal man blive i det nye job i mindst et år.

Det kan jo tænkes, at det nye job ikke lever op til forventningerne, og hvis man ikke kender reglerne, siger man måske op efter 10 måneder, og så klapper fælden.