2016

Husk fradrag for valutakurstab – der kan være mange penge på spil

Man behøver ikke være valutaspekulant for at få et valutakurstab - og der kan være mange penge på spil. Søfartens Lederes skatterådgiver, Jytte Hjorth, har set eksempler på fradragsberettigede, lønrelaterede valutakurstab på op imod 20.000 kroner for et enkelt år. Få gratis rådgivning og snyd ikke dig selv i skat.

06. september 2016

 

Penge

Mange medlemmer, der har sejlet for et norsk rederi uden for norsk sokkel, oplever, at der trækkes skat til den norske skatteetat.

Når Skatteetaten laver den endelige årsopgørelse viser det sig, at der er trukket for meget - der skal nemlig kun betales såkaldt trygde. Det overskydende beløb overføres enten til Skat i Danmark eller til en privat bankkonto. Falder kursen inden du får pengene udbetalt i Danmark får du et valutakurstab, som i mange tilfælde kan trækkes fra i skat.

Sådan opstår valutakurstabet
Skat opererer med gennemsnitskurser for 2013, 2014 og 2015 på henholdsvis 95,69, 89,31 og 83,82. Aktuelt er kursen under 80.

Da den norske årsopgørelse typisk først udsendes i oktober måned, i året efter indkomståret, udbetales de overskydende skatter derfor til en lavere kurs, end de blev trukket i lønnen.

Hvad kan trækkes fra?
Er der tale om et valutakurstab, kan det trækkes fra i det år, det konstateres. En overskydende skat fra 2013 på 100.000 kr. giver fx et kurstab på 4.310 kr. Der er set eksempler på fradragsberettigede valutakurstab på op imod 20.000 kr. så det er ikke småpenge, man risikerer at miste.

Hvis tabet overstiger 2.000 kr. kan det trækkes fra i skat. I så fald er der fradrag for hele tabet - også de første 2.000 kr. Tabet konstateres på det tidspunkt, hvor beløbet overføres til Skat eller til en privat bankkonto i Danmark. Tab for 2013 kan derfor trækkes fra i 2014, eller i 2015, hvis det af en eller anden grund først udbetales der.

Man kan se i sin skattemappe, hvilket beløb i danske kroner, der er overført til Skat, eller man kan se på sin bankkonto, hvilken dato beløbet er udbetalt fra Skatteetaten i Norge. Skatten kan ændres indtil den 1. maj i det tredje år efter det år, der skal ændres. Dvs. 2013 kan ændres indtil 1. maj 2017. Valutakurstab, der kan fratrækkes i 2013, kan være tab vedrørende den norske skat i 2012.

Få skatterådgivning hos Søfartens Ledere
Som medlem af Søfartens Ledere har du, som en del af dit medlemskab, adgang til gratis skatterådgivning. Valutakurstab, der er mindre en tre år gamle, kan trækkes fra i skat. Det er altså ikke for sent at bede Skat om nedsættelse af skatteansættelserne for de år, der måtte være relevante.

Kontakt Lederne Søfarts interne skatterådgiver, Jytte Hjorth, på 33455565, 20292558, eller jh@soefartens.org og aftal nærmere.