2016

Få hjælp til sømandsfradrag og indberetninger til SKAT

Får du det sømandsfradrag du har ret til? Kontakt Søfartens Lederes skatterådgiver, Jytte Hjorth, og få hjælp til dine indberetninger til SKAT.

20. september 2016

 

Kontanter

Danske rederier indberetter såkaldte sødage til SKAT. SKAT beregner på det grundlag sømandsfradraget.

Det er imidlertid altid kun med udgangspunkt i det lave sømandsfradrag på 56.900 kr. for 365 dage, SKAT automatisk giver fradraget. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du er berettiget til det store sømandsfradrag på 105.000 kr. pr. år, så skal du selv indberette det til SKAT.

Det kan gøres i forbindelse med selvangivelsen, eller som ændring til selvangivelsen eller årsopgørelsen. Det store sømandsfradrag blev indført med virkning fra 1. januar 2012. 2012 kan dog ikke ændres på nuværende tidspunkt, hvorimod 2013 - 2015 kan.

2013 kan ændres indtil 1. maj 2017. Du skal anmodes om ændringen senest 1. maj i det tredje år efter det år, ændringen vedrører. Du skal ligeledes selv indberette sømandsfradrag, hvis du arbejder for udenlandske rederier, der jo ikke indberetter til SKAT.

Vi kan i den forbindelse gøre opmærksom på, at indtægt fra udenlandske arbejdsgivere skal selvangives i Danmark, selv om du betaler skat i udlandet.

Få skatterådgivning
Lad os hjælpe dig med dine indberetninger og med at sikre, at du får det sømandsfradrag du har ret til.

Kontakt Søfartens Lederes skatterådgiver, Jytte Hjorth, på jh@soefartens.org eller 20 29 25 58.