2016

Få hjælp, hvis du bliver opsagt

22. juni 2016

Er du blevet opsagt, står Søfartens Ledere klar med rådgivning. Det er aldrig rart at blive sagt op og særligt ikke, hvis du mener, det er uberettiget.

 

Pernille Sædam Marstal

Man har som opsagt krav på at få oplyst årsagen til opsigelsen. Får man ikke en saglig begrundelse, særligt hvis man har været ansat mere end 1 år, hjælper vi med at gøre indsigelser mod opsigelsen og hjælper med til at få eventuelt godtgørelse. Desuden kan begrundelsen også få betydning for, om man får karantæne i dagpengesystemet - hvis man er med i en A-kasse, og de vurderer, at man er selvforskyldt ledig.

Derudover er der forskel på, om du i opsigelsesperioden skal udføre arbejde for arbejdsgiveren, eller om du bliver suspenderet eller fritstillet. Som udgangspunkt vil du normalt skulle arbejde i opsigelsesperioden, som om intet var hændt. Nogle gange vælger arbejdsgiveren dog at suspendere eller fritstille personen, særligt hvor der er tale om personer, der besidder en betroet stilling.

Som udgangspunkt er det kun arbejdsgiveren, der har denne ret. Suspension betyder, at du ikke skal møde på arbejde, men stadigvæk skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, hvis denne har behov for det.

Fritstilling betyder, at du ikke skal stå til arbejdsgiverens rådighed og dermed ikke skal møde på arbejde.

Dog har man en tabsbegrænsningspligt. Den betyder, at du skal kunne dokumentere, at du har søgt arbejde i fritstillingsperioden - hvis arbejdsgiveren beder om det. Det er derfor vigtigt, at du løbende noterer dig, hvad og hvor du har søgt.

Desuden findes der særlige modregningsregler i fritstillingsperioden, man skal være opmærksom på. Endvidere anses al ferie for afholdt i fristillingsperioden uden yderligere varsel, der kan dog være undtagelser f.eks. ved sygdom eller barsel, det hjælper vi med at få klarhed omkring.

Særlig beskyttelse
Der gælder særlige beskyttelsesregler i forbindelse med opsigelse, hvis man er på barsel, forældreorlov, eller man bliver sagt op pga. diskrimination eller forskelsbehandlet f.eks. pga. alder eller køn. Her ud over er der særlige beskyttelsesregler for tillidsvalgte medarbejder og medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.

Har et medlem en forventning om, at vedkommende vil blive opsagt, hjælper vi med til med at forhandle en fratrædelsesaftale på plads. En fratrædelsesaftale baseres sig på en aftale mellem arbejdsgiveren og medlemmet om de vilkår, man kan få forhandlet omkring opsigelsen, f.eks. hvornår man kan holde ferie, eller om arbejdsgiveren vil acceptere en fritstilling, uden at der bliver modregnet. Dette er noget, begge parterne skal være indstillet på og vil normalt være til "fuld og endelig afgørelse af ethvert krav parterne måtte have mod hinanden".

Fratrædelsesaftalen kan således ikke ændres efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at en fratrædelsesaftale kommer forbi advokaterne i Søfartens Ledere, inden du skriver den under - hvis det altså ikke er dem, der har forhandlet den på plads.

Endvidere gælder der særlige regler for afholdelse af ferie i opsigelsesperioden; det er derfor altid en god ide at kontakte Lederne Søfart.

Korrekt opsigelsesvarsel
Du skal sikre dig, at det er det korrekte opsigelsesvarsel, du har fået. Opsigelsesvarslet vil normalt fremgå af din kontrakt, eller der er henvist til en overenskomst eller Funktionærloven.

Er du funktionæransat i henhold til Funktionærloven, er arbejdsgivernes opsigelsesvarsler 1- 6 måneder afhængigt af opsigelsestidspunktet. Har du været ansat i op til 5 måneder, er varslet 1 måned. Har du været ansat i op til 2 år og 9 mdr., er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 3 mdr.

  • op til 5 år og 8 mdr., er det 4 mdr.
  • op til 8 år og 7 mdr., er varslet 5 mdr
  • over 8 år og 7 mdr. er varslet 6 mdr.

 

Derudover kan du have aftalt yderligere forlængelser. Så det er altid en god ide at få tjekket, om det, der står i opsigelsen, er i overensstemmende med det, der står i kontrakten/kontrakterne. Flere og flere får nemlig skiftet kontrakter jævnligt, og det er vigtigt, at ancienniteten bliver ført med over.

Derudover skal man være opmærksom på, at man kan være berettiget til godtgørelse, f.eks. hvis man har været ansat som funktionær hos den samme arbejdsgiver i den mere end 12 år.