Mit Lederne

Work-Life-Balance

Familie og arbejde

01. december 2004

Balancen mellem familie og karriere samt den konstante dårlige samvittighed over krav fra både hjemmefront og arbejdsgiver bliver ofte fremhævet som en barriere for, at unge med lederpotentiale fravælger en lederkarriere. Det gælder ikke mindst kvinderne, som fortsat er markant underrepræsenteret på alle lederniveauer.

Mange medarbejdere har i dag en fast arbejdstid defineret i deres ansættelseskontrakt eller aftalt gennem deres overenskomst. I det omfang de arbejder ud over de almindelige arbejdstider, vil der almindeligvis blive betalt overtidsbetaling.

Langt de fleste ledere mener, at de i større eller mindre grad er (med)ansvarlig for, at medarbejderne ikke arbejder for meget. Kun 13 procent er ikke helt eller delvis enig i udsagnet.

94 procent af lederne mener, at lederen bør være rollemodel for sine medarbejdere og gennem sine handlinger signalere, at der skal være en fornuftig balance mellem familie og arbejdsliv.

67 procent mener, at det i sidste ende er medarbejderen selv, som må finde en fornuftig balance.

Se hele undersøgelsen