Mit Lederne

Stress og trivsel

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

01. oktober 2013

Langt de fleste ledere trives på jobbet. Ledernes undersøgelse viser, at 63 procent af lederne "I høj grad" eller ”I meget høj grad” trives på deres arbejde.

Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil samt udviklingen i andelen af ledere, der føler sig stressede i perioden fra 2002 til 2013.

Se hele undersøgelsen

Hjælp til dig