Mit Lederne

Stress og trivsel

Stress

13. april 2015

Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten hver femte leder i Danmark har følt sig stresset indenfor de seneste to uger. Især blandt unge ledere er følelsen af stress meget udbredt.

Undersøgelsen belyser blandt andet: 

  • Med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan være i risiko for depression eller stressbelastning eller ikke umiddelbart er i risiko for depression eller stressbelastning
  • Om respondenterne har følt sig stressede de seneste 14 dage
  • Sammenhæng mellem WHO-5 trivselsindekset og følelsen af stress
  • Årsagerne til at have følt sig stresset
  • Hvor mange der har haft fravær på grund af stress
  • Om lederne i undersøgelsen har afskediget medarbejdere på grund af for højt sygefravær eller stress 
  • I hvilken grad ledere føler sig klædt på til at håndtere samtaler med medarbejdere om sygefravær, stress og usund livsstil
  • Hvor de vil søge hjælp, hvis de får en stressramt medarbejder

Se hele undersøgelsen (pdf)