Mit Lederne

Stress og trivsel

Den stressede leder

12. januar 2006

Undersøgelsen viser, at knap hver 8. leder – 12 procent - i høj eller meget høj grad føler sig stressede. 28 procent har tilkendegivet, at de i nogen grad føler sig stressede og 60 procent, at de slet ikke eller i ringe grad føler sig stressede.

Undersøgelsen peger blandt andet på følgende sammenhænge:

  • at stress og for stor arbejdsbyrde er meget tæt forbundne
  • at frihedsgrader og indflydelse har en positiv virkning på stressniveauet
  • at klarhed i ansvar, beføjelser og mål har en vis positiv virkning, men at det specielt er sammenhængen (eller manglen på samme) mellem disse, der har effekt.

Analysen viser endvidere, at en familievenlig personalepolitik i virksomhederne og en positiv og konstruktiv kommunikation med lederkolleger har en klar stressdæmpende virkning.

Se hele undersøgelsen (pdf)