Mit Lederne

Lederjobbet

Work smarter - not harder

01. marts 2012

Denne korte undersøgelse kaster lys over temaet innovation som ledelsesopgave set i ledernes egen optik.

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • I hvilket omfang innovation og nytænkning opfattes som en vigtig ledelsesopgave
  • Behovet for nye eller forbedrede arbejdsprocesser

Se hele undersøgelsen (pdf)