Mit Lederne

Lederjobbet

Ledelse og performance - hvad betaler sig?

15. januar 2007

Ud over at belyse begrebet god ledelse er formålet med rapporten at analysere virkningen af god ledelse. Har god ledelse betydning for, hvorledes forskellige typer af virksomheder performer målt på forskellige succeskriterier? Og i hvilken udstrækning afhænger resultaterne af, hvilke performancemål og ledelses-værktøjer der ses på?

Denne rapport adskiller sig fra tidligere danske undersøgelser derved, at den tager udgangspunkt i et forholdsvis stort og detaljeret datamateriale, som er indsamlet fra 1650 ledere i et stort antal danske store og mellemstore virksomheder og organisationer. Dette betyder, at nærværende beskrivelse af ledelsespraksis og resultaterne af, hvordan forskellige metoder og former for ledelse påvirker forskellige performanceindikatorer, gælder mere bredt for de store og mellemstore virksomheder end tidligere studier.

Mere præcist er formålet med denne rapport at analysere virkningen af god ledelse. Har god ledelse betydning for, hvorledes forskellige typer af virksomheder performer målt på forskellige succes-kriterier, f.eks. ’bløde’ eller ’hårde’ mål? Og viser disse forskellige indikatorer for ’god ledelse’ samstemmende resultater, og gør de det for forskellige virksomhedstyper?

Se hele undersøgelsen (pdf)