Mit Lederne

Lederjobbet

Kvalitetsreform i den offentlige sektor - set i et ledelsesperspektiv

01. maj 2007

Undersøgelsen sætter fokus på offentligt ansatte lederes vurdering af de ledelsesmæssige udfordringer, der ligger i en kvalitetsreform af den offentlige sektor.

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • I gennemsnit bruger lederne i den offentlige sektor 17 procent af deres arbejdstid på faglig ledelse og 25 procent på ledelse af personalet. De adminstrative opgaver udfylder en tredjedel af tiden, mens strategisk ledelse i gennemsnit lægger beslag på 11 procent af de offentligt ansattes arbejdstid.
  • Den største barriere er ifølge de offentlige ledere, at politikerne ikke er tilstrækkeligt ansvarlige i forhold til de beslutninger de træffer.
  • To tredjedele af lederne mener, at manglende ressourcer er en stor eller meget stor barriere for at levere en god service, mens 54 procent peger på at arbejdspresset er for stort. Der tegner sig altså et billede af en sektor, der føler sig under et betydeligt ressourcemæssigt pres.
  • En betydelig del af lederne arbejder allerede i dag ud fra et værdisæt for ledelse. Kun 21 procent af lederne i undersøgelsen har ikke en eller anden form for ledelsesgrundlag at tage afsæt i.

Se hele undersøgelsen (pdf)