Mit Lederne

Lederjobbet

Globalisering af ledelsesarbejdet

13. maj 2013

De største udfordringer for globale ledere er ikke transport, tidsforskelle, sproglig kunnen eller kommunikationsmæssige forhold. De største udfordringer har at gøre med arbejds- og virksomhedskultur, ledelsesstil og andre ansættelsesretslige forhold, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Hvilke udfordringer respondenterne oplever i deres nuværende job
  • Hvilket arbejdssprog de globale ledere benytter sig af
  • Hvordan arbejdet påvirker respondenternes work-life-balance
  • Hvilke motiver lederne havde for at søge en lederkarriere i udlandet

Se hele undersøgelsen (pdf)