Mit Lederne

Lederjobbet

Digitalisering og Ny teknologi

14. januar 2019

I sommeren 2018 undersøgte Lederne blandt vores mange medlemmer, hvilke potentialer, behov og udfordringer der er nu inden for digitalisering og ledelse. Denne rapport er resultaterne af undersøgelsen. Analysen belyser blandt andet:

  • I hvilket omfang respondenternes virksomheder har gennemgået en digital og teknologisk udvikling inden for de seneste to år, og hvilke ændringer det har betydet
  • Medarbejdernes kompetencer i forhold til den digitale og teknologiske udvikling
  • Om lederne fremadrettet forventer ændringer i deres lederrolle, og hvilke ændringer de forventer

Key findings i Ledernes rapport:

Digital kompetenceudvikling
<i>Er kompetenceudvikling et must for at kunne håndtere den digitale udvikling?</i>
Lederens digitale parathed
<i>Er lederne på de danske virksomheder klar til digitale forandringer?</i>

Download analyse om digitalisering og ledelse