Mit Lederne

Kommunikation

Ledelse og kommunikation

10. august 2012

Tre ud af fire ledere  vurderer, at evnen til at kommunikere effektivt er deres vigtigste ledelseskompetence, viser en undersøgelse fra Lederne.

Kommunikation og måden at kommunikere på er en vigtig del af lederjobbet. Samtidig bliver kommunikationsmulighederne flere og flere på grund af den teknologiske udvikling. Hvad betyder det for måden lederen kommunikerer på og for valg af kommunikationsværktøjer? Det er nogle af de spørgsmål, denne undersøgelse besvarer.

Se hele undersøgelsen (pdf)