Mit Lederne

Kommunikation

Kommunikation

01. september 2016

66 procent af den tid, respondenterne bruger på kommunikation, bruges til intern kommunikation, og 34 procent bruges på ekstern kommunikation.

Undersøgelsen belyser blandt andet: 

  • Hvordan respondenternes tid brugt på kommunikation er fordelt på mundtlig og skriftlig kommunikation samt på intern kommunikation og ekstern kommunikation

  • De mest anvendte kommunikationskanaler over for medarbejderne

  • Hvor komplekse kommunikationskravene er, og hvor ofte man har oplevet, at ens kommunikation er blevet misforstået

  • Hvor mange som har deltaget i kompetenceudvikling i kommunikation, og hvor mange som vurderer, at de har behov for kompetenceudvikling i kommunikation

  • Om respondenterne mener, at det er i orden at sende e-mails og SMS til deres medarbejdere uden for normal arbejdstid, og om de forventer, at medarbejderne også svarer på E-mails og SMS uden for normal arbejdstid

  • Om den virksomhed, respondenterne er ansat i, er aktiv på de sociale medier, og udviklingen i andelen af virksomheder, der er aktive på de sociale medier fra 2012 til 2016

  • Om medarbejderne må anvende de sociale medier i arbejdstiden, og udviklingen i hvor mange der svarer, at medarbejderne må bruge de sociale medier i arbejdstiden fra 2010 til 2016

  • Hvor mange der har oplevet, at det har været nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, og udviklingen heri fra 2010 til 2016.

 Læs hele undersøgelsen her