Mit Lederne

Beskæftigelse og økonomi

Integration på arbejdsmarkedet

16. marts 2004

Siden 2002 er der sket en stigning i andelen af virksomheder, som har ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. I dag har 34 procent af alle virksomheder ansatte med anden etnisk baggrund, lyder en af konklusionerne fra undersøgelsen.

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • På trods af, at flere virksomheder ansætter nydanskere, er det stadig størstedelen af især de mindre virksomheder, som kun beskæftiger medarbejdere med dansk baggrund.
  • Størstedelen af lederne har ikke været vidne til diskriminerende opførsel blandt deres medarbejdere. 6 procent svarer, at de har oplevet diskrimination af deres medarbejdere, mens 9 procent har været ude for det i et enkelt tilfælde.
  • På trods af, at kommunerne har fået et større ansvar i opgaven med at integrere flygtninge og indvandrere i samfundet, er det stadig mindre end hver tredje virksomhed, som har ansat nydanskere, som har et egentligt samarbejde med kommunen om integration.
  • Langt fra alle virksomheder har en formuleret og nedskrevet personalepolitik, og færre endnu har en særlig personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund.
  • Den største barriere for en vellykket integration på arbejdsmarkedet er manglende danskkundskaber.

Se hele undersøgelsen (pdf)