Mit Lederne

Beskæftigelse og økonomi

Globalisering 2005

13. april 2005

Undersøgelsen viser blandt andet, at der de seneste tre år er forsvundet 12.500 job om året til udlandet. I samme periode er der flyttet 7.500 job om året fra udlandet til Danmark. Der er her tale om de umiddelbare effekter af globalisering og dermed ikke alle de indirekte jobeffekter af den øgede internationale handel, lyder en af konklusionerne.

Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Denne del af undersøgelsen fokuserer på skabelse og nedlæggelse af job i den private sektor.

Undersøgelsen viser også, at der de kommende år, tilsyneladende kun vil ske en mindre stigning i udflytningen af job. Generelt er toplederne i undersøgelsen positive med hensyn til Danmarks muligheder for at klare sig i en globaliseret verden, selv om det kan koste arbejdspladser på nogle områder.

Anden del af undersøgelsen, der kommer i begyndelsen af 2005, vil især koncentrere sig om hvilke kompetencer virksomheder vil efterspørge i fremtiden for at kunne stå sig i den stigende internationale konkurrence.

Se hele undersøgelsen (pdf)