Mit Lederne

Beskæftigelse og økonomi

Fusioner

01. september 2004

Der findes ikke noget samlet billede af omfanget af fusioner i Danmark. Denne undersøgelse sætter fokus på de ledelsesmæssige erfaringer af fusioner. I den sammenhæng er der valgt en bred definition af fusioner, hvor der også er medtaget opkøb af mindre virksomheder og sammenlægninger af større uafhængige enheder i den samme virksomhed.

Erfaringsudvekslingen fra det private erhvervsliv er ikke blevet mindre interessant, nu hvor den offentlige sektor står over for den største reorganisering i mange år, når strukturreformen skal gennemføres.

De ledere i undersøgelsen, der selv har oplevet en fusion, er blevet bedt om at give en samlet bedømmelse af den seneste fusion, de har været med i. Generelt bliver mellem 50 og 60 procent af fusionerne betegnet som vellykkede eller endda meget vellykkede. I den anden ende af skalaen får godt 10 procent bedømmelsen mislykket eller meget mislykket.

Lederne i undersøgelsen, der selv har været ansat på en fusionerende virksomhed, har angivet, hvad virksomheden havde sat som vigtige mål inden fusionen. Resultater viser, at flest private virksomheder har haft det som et vigtigt mål at opnå en større omsætning. På de efterfølgende pladser finder man mål, der handler om at opnå markedsfordele og effektivisering. Over 60 procent af de private virksomheder opstiller således mål om markedsdominans, at de skal få adgang til nye markeder, og at de får nye salgskanaler.

Se hele undersøgelsen (pdf)