Mit Lederne

Beskæftigelse og økonomi

Fremtidens kompetencer

27. oktober 2005

Dette er anden del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Denne del af undersøgelsen koncentrerer sig om, hvilke kompetencer virksomheder vil efterspørge i fremtiden for at kunne stå sig i den stigende internationale konkurrence. Derudover handler rapporten om samspillet mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner.

Undersøgelsen viser blandt andet, at danske toplederes bud på en strategi, der skal ruste Danmark i en verden præget af stadig større international konkurrence, er flerstrenget. For det første skal personskatterne og ikke mindst marginalskatten sænkes, så det bliver muligt at gøre Danmark endnu mere attraktivt for de bedste forskere, specialister og ledere, uden at de bliver skræmt væk af den høje danske marginalskat. For det andet skal der satses på udvikling og innovation på virksomhederne og for det tredje, skal det danske arbejdsmarked gennemgå en massiv opgradering, så arbejdsstyrken er klar til at møde den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer.

Se hele undersøgelsen (pdf)