Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

01. juni 2008

Undersøgelsen viser blandt andet, at lederne i høj grad vurderer, at de sundhedsfremmende aktiviteter har en positiv indflydelse. De mest markante resultater angår øget motivation og arbejdsglæde blandt medarbejderne, samt evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere – altså de samme faktorer som lederne anså for de vigtigste årsager til at indføre ordningerne.

Undersøgelsen falder i tre dele:

  1. Den første del kortlægger praksis mht., hvad der er populært, og hvad der er mindre populært. Om sundhedsordningerne har virket efter hensigten afdækkes også her.
  2. Den andel del belyser ledernes holdninger til sundhedsfremme på arbejdspladsen.
  3. Endelig kortlægges lederens egen sundhed i den tredje del.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 986 ledere. Selve spørgerammen er udviklet i et samarbejde med Helse.

Se hele undersøgelsen (pdf)