Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Mobning rygning og sundhed - Medlemsundersøgelse

01. november 2007

Der er i dag stigende fokus på medarbejdersundheden og arbejdsmiljøet i danske virksomheder. Derfor har Lederne ønsket at undersøge medlemmernes holdning til en række spørgsmål om mobning, rygning og sundhed på arbejdspladsen.

Undersøgelsen er baseret på 548 interviews med et repræsentativt udsnit af medlemmer i Lederne og er gennemført som webinterviews i perioden 1. november til 12. november 2007.

Se hele undersøgelsen (pdf)