Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Konflikthåndtering

16. november 2005

Undersøgelsen beskæftiger sig med arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering og vanskelige ledelsesmæssige dilemmaer, som de ser ud på offentlige og private arbejdspladser anno 2005. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 1200 repræsentativt udvalgte ledere på alle niveauer.

Undersøgelsen viser, at det går godt med det psykiske arbejdsmiljø på et flertal af de danske virksomheder. Dog vurderes det psykiske arbejdsmiljø kun som "nogenlunde" eller decideret dårligt på mere end en tredjedel af offentlige og private arbejdspladser.

8 procent af virksomhederne har et meget højt konfliktniveau, og 16 procent af virksomhederne oplever mobningsproblemer. Det er ikke nødvendigvis de samme virksomheder, men der er ofte en sammenhæng mellem konfliktniveau og mobningsproblemer.

Undersøgelsen understreger, at lederen har en nøglerolle, når problemer med det psykiske arbejdsmiljø skal løses. Samtidig viser resultaterne dog med al tydelighed, at man finder det bedste arbejdsklima på de virksomheder, hvor både den øverste ledelse, mellemlederne og medarbejderne støtter op omkring arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Se hele undersøgelsen (pdf)