Vigtigt med politisk handling for at skaffe flere hænder

Det er helt afgørende, at regeringen nu kommer med konkrete initiativer for at løse manglen på arbejdskraft, som er den største udfordring for ledere og virksomheder netop nu. Flere af forslagene fra regeringen har gode perspektiver, men der er også klare mangler.

07. september 2021

- Det er på høje tid, at regeringen nu har lagt konkrete forslag på bordet til at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. Vi ved fra vores medlemmer, at problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er den allerstørste ledelsesudfordring netop, og mange steder hæmmer det virksomhedernes vækst.

Sådan siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne, som reaktion på regeringens reformudspil ”Danmark kan mere”, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede i dag.

- Flere af de konkrete initiativer stemmer godt overens med Ledernes tanker. Det gælder blandt andet forslaget om en trappemodel, hvor man får mere i dagpenge i starten af en ledighedsperiode, end når man har været ledig i længere tid. Det er godt at tage hul på den debat, og det samme er tilfældet med fuldtidsaktivering af kontanthjælpsmodtagere med integrationsbehov. Vi mener også, det er helt rigtigt at afskaffe modregningen i pensionisters lønindkomst, så vi motiverer flere seniorer til at arbejde mere, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Vi mener også, det er helt rigtigt at afskaffe modregningen i pensionisters lønindkomst, så vi motiverer flere seniorer til at arbejde mere, 

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne.

Fejlslagent forslag om aktiebeskatning

 Derimod er Bodil Nordestgaard Ismiris ubetinget modstander af forslaget om at hæve beskatningen på aktiegevinster:

- Politisk har man i de senere år arbejdet henimod, at vi i højere grad får en investeringskultur, hvor danskerne sætter deres penge i spil gennem investeringer i virksomheder. En højere beskatning vil bremse den udvikling og samtidig betyde, at virksomheder får sværere ved at skaffe risikovillig kapital. Det vil også ramme den grønne omstilling og de grønne iværksættervirksomheder, som har hårdt brug for kapital til at vokse sig store.

Regeringen foreslår også at sænke dagpengene for nyuddannede ledige under 30 år, som ikke har børn. Bodil Nordestgaard Ismiris anerkender, at det forslag formentlig vil have klar effekt i forhold til at få nyuddannede hurtigere i arbejde, men det er alligevel ikke Ledernes favoritmedicin.

- Det er vigtigt, at vi får udnyttet de nyuddannedes kompetencer bedst muligt inden for de felter, hvor de er uddannet. Og derfor mener vi, at en eventuelt nedsættelse af dagpengene for unge nyuddannede bør kombineres med andre indsatser. Det kunne for eksempel være øget brug af mentorprogrammer, hvor de nyuddannede kobles sammen med en erfaren leder, som kan give gode råd om vejen til et job på den rigtige hylde. Det er samfundsmæssigt for fattig en løsning bare at efterlade de unge med færre penge, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lettelser af topskat mangler i udspil

 Hun peger også på flere løsningsforslag, som regeringen desværre ikke har ladet sig inspirere af:

- I Lederne mener vi, at det bør være højt prioriteret at gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse. Samtidig mener vi også, at et øget beskæftigelsesfradrag og lettelser i topskatten vil motivere flere danskere til at arbejde mere.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk