Vigtig plan for at nå verdensmålene - nu skal vi i arbejdstøjet

Lederne er tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt en handlingsplan for at nå FN’s verdensmål. Men det er helt afgørende, at vi nu kommer i arbejdstøjet for at komme i mål med verdens vigtigste plan. Og der mangler i handlingsplanen konkrete anvisninger på, hvordan Danmark skal nå det ambitiøse mål på klimaområdet.

10. juni 2021

Det er på høje tid, at regeringen nu fremlægger en handlingsplan for, hvordan Danmark skal bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål.

- Vi har under ni år til at nå i mål med verdens vigtigste plan – FN’s verdensmål – og det er ikke et valg, om vi skal nå i mål, men en bunden opgave. Vi er ganske enkelt forpligtet til at nå målene, hvis vi skal kunne give en bæredygtig klode videre til den næste generation. Derfor er det afgørende, at regeringen nu har fremlagt en handlingsplan med en række konkrete initiativer, som vi hos Lederne vil holde regeringen op på, siger Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun roser regeringen for at have et globalt perspektiv i handlingsplanen:

- Vi hører igen og igen, at Danmark kun er et lille land og derfor ikke kan gøre den store forskel globalt. Eksempelvis fordi vi kun tegner os for 0,1 procent af de globale udledninger. Derfor er det positivt, at regeringen løfter blikket ud over Danmarks grænser og inddrager den effekt, Danmark har globalt. Det gælder eksempelvis i virksomhedernes værdikæder.

På klimaområdet mangler der ikke ambitioner i handlingsplanen, men Lederne efterlyser konkrete anvisninger for, hvordan Danmark skal nå det ambitiøse mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

- Vi har stadig til gode at se en opskrift fra regeringen for, hvordan vi når i mål i 2030. På det punkt mangler der konkrete anvisninger i handlingsplanen, som ikke mindst virksomhedslederne kan forholde sig til. Jeg kunne også ønske mig, at regeringen havde mere fokus på de mindre virksomheder, som, vi ved, har sværere ved at få greb om den grønne omstilling og arbejdet med verdensmålene i det hele taget.

Hun hæfter sig også ved, at regeringen i handlingsplanen varsler initiativer på ligestillingsområdet.

- Det er noget, Lederne har efterlyst i mange år. Det er vigtigt, at regeringen vil arbejde for at få flere kvinder i ledelse i private virksomheder og i staten. Det er afgørende, at vi får rykket ved den ubalance mellem kønnene, som desværre er fremherskende både i ledelser og bestyrelser, hvis vi skal udnytte talentmassen i Danmark bedst muligt. Det har vi i den grad for, og vi vil i Lederne følge udviklingen nøje, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk