Direktør hos Lederne i spidsen for europæiske ledere

Torkild Justesen, der er politisk direktør Ledernes Hovedorganisation, blev torsdag (27. maj) valgt som generalsekretær i den europæiske lederorganisation, CEC European Managers. 

28. maj 2021

Torkild Justesen skal de kommende tre år stå i spidsen for cirka en million europæiske ledere. Blandt de temaer, som kommer til at fylde i CEC de kommende år, er grøn omstilling og bæredygtighed. Her spiller ledere en vigtig rolle, både i virksomhederne og i samfundsdebatten.

- Danmark er på mange måder et foregangsland, når det gælder grøn omstilling, og derfor har vi som Lederne i Danmark gode muligheder for at præge arbejdet på EU-niveau. Lederne på de danske virksomheder vil gerne den grønne omstilling og er klar til at tage næste skridt, men de mangler klare udmeldinger om, hvordan både Danmark og EU vil nå i mål med de ambitiøse politiske mål, der er sat. Herhjemme har vi hos Lederne længe efterlyst klare udmeldinger fra politikerne. Det samme vil jeg arbejde for, at CEC vil gøre på europæisk niveau, siger Torkild Justesen.

Han ser EU-dagsordenerne som store og vigtige. Ikke mindst, når det gælder social bæredygtighed.

- Vi skal inden 2030 have indfriet bæredygtighedsmålene. Det gør vi ikke alene. Vi har mere end nogensinde brug for stærke netværk og solide europæiske fælleskaber. Derfor er EU af større betydning end nogensinde, og da lederne i meget høj grad er nøglen til at indfri de fastsatte mål, er ledernes europæiske organisation også en større og mere betydende aktør end tidligere, siger Torkild Justesen.

Han peger på, at den europæiske lederorganisation også har en væsentlig rolle at spille, når økonomien skal genoprettes efter coronakrisen, der i mange lande har ført til større ulighed og høj arbejdsløshed.

- Der skal en fælles europæisk indsats til, hvis vi skal sikre bedre uddannelsesmuligheder, større lighed mellem kønnene og bedre muligheder for unge og for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Det gælder især i områder af Europa, der ikke har fået del i den økonomiske vækst de seneste år. Alt det ser jeg frem til at arbejde med under hensyntagen til nærhedsprincippet, der tager højde for de store forskelle, der er mellem EU-landene, siger Torkild Justesen. 

Fakta: 

CEC er en paraplyorganisation for de enkelte EU-landes lederorganisationer og repræsenterer omkring en million europæiske ledere. CEC blev dannet i 1951 og er i dag en af seks såkaldte sociale partnerorganisationer, en form for høringspartner, der er officielt anerkendt af EU-Kommissionen. 

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk