Vi mangler stadig kvinder på STEM-studierne

Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

28. juli 2020

De netop offentliggjorte tal for kønsfordelingen for optaget på de videregående uddannelser afslører, at det ikke er lykkes at få markant flere kvinder til at vælge et af STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Det er meget skuffende, mener Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne, der hæfter sig ved, at kun 33 procent af de studerende på STEM-uddannelserne i år er kvinder. Sidste år var tallet 32 procent.

Vi skal starte allerede i folkeskolen med at fastholde pigernes interesse for STEM, som vi ved typisk falder, jo længere op pigerne kommer i uddannelsessystemet

Thomas Christensen, uddannelseschef i Ledernes Hovedorganisation

- Jeg havde virkelig håbet på, at vi havde set flere kvinder vælge en STEM-uddannelse. Vi har brug for de skarpeste hoveder i tech-branchen til at skabe morgendagens teknologiske og digitale løsninger og hjælpe med den bæredygtige omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi også får kvinderne med på vognen, siger han.

Ifølge Thomas Christensen går udviklingen alt for langsomt. Derfor er der behov for at gøre en ekstraordinær indsats for at styrke kvindernes interesse for STEM, så flere vælger en af de tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser.

- Vi bliver nødt til at få gjort op med forestillingen om, at tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser kun er for mænd. Her skal vi starte allerede i folkeskolen med at fastholde pigernes interesse for STEM, som vi ved typisk falder, jo længere op pigerne kommer i uddannelsessystemet, siger Thomas Christensen.

De videregående uddannelsesinstitutioner har imidlertid også et ansvar for at gøre mere ud af at synliggøre, hvad man kan bruge STEM-kompetencer til, mener Ledernes uddannelseschef.

- Det undrer mig, at uddannelserne og studievejlederne ikke i langt højere grad knytter uddannelserne til klimadebatten, da vi ved, at mange kvinder vægter uddannelserne, hvor de kan gøre en forskel, højt. Vi har også brug for flere uddannelser med en langt bredere forståelse af STEM-kompetencerne med mere vægt på humanistiske aspekter som design, filosofi og bæredygtighed, siger Thomas Christensen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk