Mit Lederne

Pressemeddelelser

Tidlig pension skal forbeholdes nedslidte

Ledernes Hovedorganisation er ikke begejstret for regeringens udspil om at tilbyde tidlig pension til en særlig gruppe afhængig af pensionsformue og antal år på arbejdsmarkedet. Pensionsreglerne bør være ens for alle, men vi skal sikre, at reelt nedslidte kan forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde, mener formand Svend Askær.

18. august 2020

Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation, er skeptisk over for det udspil om tidlig pension, som regeringen netop har præsenteret. Han er principielt modstander af at give en særlig pensionsrettighed til enkelte grupper på baggrund af pensionsformue og antal år på arbejdsmarkedet. Regeringens udspil virker som en skræddersyet model, der tilgodeser nøje udvalgte grupper på arbejdsmarkedet. Mens andre grupper, der eksempelvis har sparet meget op til pension, er udelukkede eller kun i begrænset omfang kan få del i ordningen.

Det er også vigtigt at huske, at uanset, hvordan en sådan tidlig pension til særlige grupper bliver finansieret, vil det jo betyde, at der er noget andet, vi som samfund ikke kan få for de milliarder af kroner. Det kunne eksempelvis være bedre normeringer i ældreplejen eller dagtilbud.

Svend Askær, formand for Lederne

- Vi bør fastholde det grundlæggende princip i det danske velfærdssamfund, at aldersgrænsen for folkepension er ens for alle og ikke afhænger af formue, eller hvor længe man har arbejdet. Men vi skal naturligvis sikre, at reelt nedslidte kan forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Det har vi i dag blandt andet førtidspension og den nye seniorpension til at sikre, men hvis det ikke er tilstrækkelig effektivt, må vi i stedet diskutere, om der er brug for at justere de ordninger, siger Svend Askær.

Han slår fast, at helbred og nedslidning er meget individuelt, og man kan sagtens være rask og rørig, selv om man har været 42 år på arbejdsmarkedet, ligesom man kan være nedslidt, selv om man kun har arbejdet i 35 år. Derfor bør det være en individuel vurdering foretaget af fagfolk, hvorvidt man skal have ret til tidlig pension.

- Det er også vigtigt at huske, at uanset, hvordan en sådan tidlig pension til særlige grupper bliver finansieret, vil det jo betyde, at der er noget andet, vi som samfund ikke kan få for de milliarder af kroner. Det kunne eksempelvis være bedre normeringer i ældreplejen eller dagtilbud. Vi mener, det må være muligt at finde en model, hvor samfundets midler bruges på en bedre måde, siger Svend Askær.

Kan gøre det sværere at finde medarbejdere
Svend Askær frygter også, at regeringens forslag vil reducere arbejdsstyrken og dermed gøre det sværere for de danske ledere at finde tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere.

- En stribe eksperter har slået fast, at en rettighed til tidlig pension for alle, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet, vil få mange til at trække sig tidligere tilbage, selv om de ikke er nedslidte. Det viser erfaringerne fra tidligere ordninger. Det vil reelt blive en ny efterlønsordning – endda uden egenbetaling – som vil være skadelig for dansk arbejdsmarked og økonomi, siger Svend Askær.

Kontaktoplysninger

svend_web
Svend Askær
Formand
Mobil: 2428 2464
E-mail: sa@lederne.dk

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk