Mit Lederne

Pressemeddelelser

Stærkt signal fra regeringen til erhvervslivet

Det er meget positivt, at regeringen har fokus på at hjælpe det hårdt trængte erhvervsliv gennem coronakrisen. Og Ledernes Hovedorganisation tager godt imod de nye initiativer, som blev lanceret i dag. Nu skal det bare gå stærkt med at få en politisk aftale på plads.

18. marts 2020

- Vi er i en dybt alvorlig situation for Danmark som samfund og for dansk erhvervsliv og arbejdsmarked. Derfor er det meget positivt, at regeringen har stort fokus på at hjælpe virksomhederne så godt som muligt gennem coronakrisen. Og Ledernes Hovedorganisation bakker helhjertet op om de initiativer, som regeringen har fremlagt i dag.

Sådan siger Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation, om de to forslag, som regeringen i dag har lanceret. Det drejer sig om en kompensation for op til 80 procent af de faste omkostninger for virksomheder i visse brancher, hvor virksomhederne ikke længere kan dække de faste omkostninger på grund af indtægtsnedgang under coronakrisen. Derudover foreslår regeringen en kompensationsordning specifikt målrettet selvstændige med under 10 ansatte, hvor de kan få dækket op til 75 procent af deres normale omsætning i tre måneder, hvis de er hårdt ramt af krisen.

- De to forslag er samlet set meget positive, og vi anerkender regeringen for at spille så markant og hurtigt ud – og ikke mindst være parate til at lægge de penge, som det kræver for at hjælpe erhvervslivet. Nu er det helt afgørende, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget hurtigt bliver enige om en aftale, så virksomhederne ved, hvad de kan forvente af hjælp fra staten, siger Svend Askær.

De selvstændige skal følges nøje
Svend Askær slår fast, at Ledernes Hovedorganisation vil følge nøje, om der er brug for yderligere initiativer ikke mindst for at hjælpe de selvstændige erhvervsdrivende, som for manges vedkommende er i stor risiko for at gå konkurs i denne situation. Ledernes Hovedorganisation organiserer cirka 10.000 selvstændige erhvervsdrivende i organisationen Virksom og er derfor naturligvis meget optaget af vilkårene for denne gruppe.

- Det er en meget alvorlig situation for de tusindvis af selvstændige, som risikerer at skulle dreje nøglen på deres virksomhed under denne krise. Derfor er det godt, at regeringen er offensiv. Men måske skal der endnu mere til, og det følger vi nøje i Ledernes Hovedorganisation, siger Svend Askær.

Han peger på fire yderligere konkrete forslag, som kan medvirke til at styrke de selvstændiges likviditet nu og her. Det gælder blandt andet udskudt betaling af moms og hurtigere betalinger fra det offentlige til de selvstændige. Forslagene kan ses herunder.

  • Udskudt betaling af moms: Virksomhederne skal have mulighed for at få tilbagebetalt deres seneste momsindbetaling fra 2. marts mod, at pengene indbetales senere. Regeringen har allerede udskudt momsbetalingerne for virksomheder med en momspligtig omsætning på over 50 mio. kr., men det gavner ikke størstedelen af de selvstændige, som typisk har en lavere omsætning.

  • Hurtigere betalinger fra det offentlige: For at give en hjælpende hånd til de mange små virksomheder, der er leverandører til det offentlige, skal det offentlige pålægges at betale alle private leverandører med det samme for arbejde, der allerede er udført, også selvom betalingsfristen først er senere. Derudover bør det offentlige ikke annullere ordrer hos private leverandører pga. COVID-19.

  • Udskudt betaling af punktafgifter: Mens indtægterne er forsvundet for mange små virksomheder, hænger de stadig på de faste udgifter. En af udgifterne er de såkaldte punktafgifter, som betales løbende. Seneste betalingsfrist var 15. marts. For at styrke virksomhedernes likviditet foreslår Ledernes Hovedorganisation, at virksomheder skal kunne bede om at få punktafgifterne tilbagebetalt, mod at betalingen falder senere. Vi foreslår også, at fristerne for betaling af punktafgifter for den næste firemåneders periode indtil videre udskydes med en måned.

  • Udskydelse af ATP- og AUB-bidrag: Alle indbetalinger fra selvstændige til ATP skal midlertidigt sættes i bero, mens krisen står på. Det samme gælder betaling af de såkaldte AUB-bidrag.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Søren Kudahl

sku
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk