Mit Lederne

Coronavirus

Selvstændige har akut brug for ekstra luft

Selvstændige risikerer konkurs, hvis ikke politikerne giver dem ekstra luft til at betale regningerne, mens COVID-19 pandemien står på. Ledernes Hovedorganisation har fem konkrete forslag til at hjælpe de selvstændige.

16. marts 2020

Coronavirus selvstændige har akut behov for ekstra luft

COVID-19 er alvorlig for mange selvstændige. Pandemien kan medføre, at de må opgive deres livsværk og lukke virksomheden. Hvis det skal undgås, er det nødvendigt at give de selvstændige mere luft til at klare regningerne og at spænde et sikkerhedsnet ud under dem i form af tilbud om dagpenge, lyder det fra Ledernes Hovedorganisation, der har ca. 10.000 selvstændige som medlemmer via organisationen Virksom.

- Lige nu handler det for mange selvstændige om at undgå konkurs. De mangler likviditet, altså penge i kassen til at betale regningerne. Det kan det offentlige hjælpe med, ved at de selvstændige får henstand med betalingerne til det offentlige. Samtidig bør offentlige myndigheder skynde sig med at betale regninger for arbejde, som selvstændige allerede har udført, siger Niklas Praefke, cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation.

Ledernes Hovedorganisation har fem forslag, der kan hjælpe de selvstændige og helt små virksomheder her og nu.

- Men ingen kan vide, hvor langt det rækker. Situationen udvikler sig time for time, og derfor kan det sagtens vise sig at blive nødvendigt med andre hjælpeinitiativer snart, siger Niklas Praefke.

De fem forslag er:

  1. Ret til dagpenge: Aktive selvstændige skal have ret til dagpenge, så længe de kan dokumentere en betydelig omsætningsnedgang pga. COVID-19. Det skal ske ved, at de selvstændige afgiver en tro- og loveerklæring. Ordningen bør indtil videre være gældende fra den 9. marts til 9. juni 2020, så den følger den politisk vedtagne lønkompensationsaftale for privatansatte.

  2. Udskudt betaling af moms: Virksomhederne skal have mulighed for at få tilbagebetalt deres seneste momsindbetaling fra 2. marts mod, at pengene indbetales senere. Regeringen har allerede udskudt momsbetalingerne for virksomheder med en momspligtig omsætning på over 50 mio. kr., men det gavner ikke størstedelen af de selvstændige, som typisk har en lavere omsætning.

  3. Hurtigere betalinger fra det offentlige: For at give en hjælpende hånd til de mange små virksomheder, der er leverandører til det offentlige, skal det offentlige pålægges at betale alle private leverandører med det samme for arbejde, der allerede er udført, også selvom betalingsfristen først er senere. Derudover bør det offentlige ikke annullere ordrer hos private leverandører pga. COVID-19.

  4. Udskudt betaling af punktafgifter: Mens indtægterne er forsvundet for mange små virksomheder, hænger de stadig på de faste udgifter. En af udgifterne er de såkaldte punktafgifter, som betales løbende. Seneste betalingsfrist var 15. marts. For at styrke virksomhedernes likviditet foreslår Ledernes Hovedorganisation, at virksomheder skal kunne bede om at få punktafgifterne tilbagebetalt, mod at betalingen falder senere. Vi foreslår også, at fristerne for betaling af punktafgifter for den næste firemåneders periode indtil videre udskydes med en måned.

  5. Udskydelse af ATP- og AUB-bidrag: Alle indbetalinger fra selvstændige til ATP skal midlertidigt sættes i bero, mens krisen står på. Det samme gælder betaling af de såkaldte AUB-bidrag.