Mit Lederne

Pressemeddelelser

Ledernes Hovedorganisation foreslår fire konkrete forbedringer af hjælpepakke

Ledernes Hovedorganisation mener, at dansk erhvervsliv og arbejdsmarked er så trængt på grund af corona-krisen, at der er behov for markante forbedringer af den politiske hjælpepakke hurtigst muligt. Formand Svend Askær fremlægger nu fire konkrete forslag til ændringer, som kan hjælpe dansk økonomi nemmere gennem krisen.

29. marts 2020

- Dansk erhvervsliv står i en så alvorlig situation lige nu, at Folketinget er nødt til at gøre alt, hvad der er muligt for at afbøde konsekvenserne af krisen. Ellers kan vi risikere en langvarig økonomisk krise med meget negative følger for erhvervslivet, som vil sende tusindvis af mennesker ud i arbejdsløshed.

Sådan siger Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation, der repræsenterer over 128.000 medlemmer, heraf langt størstedelen ledere i private virksomheder, men også knap 10.000 selvstændige. Derfor fremlægger Ledernes Hovedorganisation nu fire konkrete forslag til forbedringer af den hjælpepakke, som alle partier i Folketinget blev enige om tidligere på måneden.

Et af forslagene går på at ændre modellen for lønkompensation fra det nuværende maksimum på 90 procent af lønnen og 26.000 for kroner om måneden for timelønnede og 75 procent af lønnen og 23.000 kroner om måneden for andre. Ledernes Hovedorganisation foreslår en forhøjelse af lønkompensationen, så maksimum bliver 90 procent og 40.000 kroner eller endnu højere om måneden. Og den samme procentsats og maksimumgrænse skal gælde for alle.

- Vi bliver simpelthen nødt til at forhøje lønkompensationen, så det bliver mere attraktivt for virksomhederne at holde fast i medarbejderne under krisen i stedet for at fyre. Og derudover giver det ingen mening, at kompensationen i dag er lavere for andre end timelønnede. Det betyder jo reelt, at det koster virksomheden ekstra dyrt at holde fast i den højtuddannede arbejdskraft, som de har allermest brug for, når hjulene forhåbentlig snart kommer i gang igen, siger Svend Askær.


Nystartede selvstændige skal kunne hjælpes
Derudover foreslår Ledernes Hovedorganisation en supplerende model for delvis refusion af lønudgifter. Statens dækning af faste omkostninger for virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt af corona-krisen (fald i omsætningen på mere end 40 procent) bør udvides, så dækningen af de faste omkostninger også kan gælde aflønning af ansatte for de virksomheder, som ikke benytter sig af lønkompensationsmodellen. Det betyder, at disse virksomheder kan få dækket en del af lønudgiften uden at sende medarbejderne hjem.

Endelig vil Ledernes Hovedorganisation udstrække hjælpen til de selvstændige, så også helt nystartede selvstændige, som ikke nåede at få omsætning inden krisen, kan få dækket op til 75 procent – dog maksimalt 60.000 kroner – af deres dokumenterede tab ved aflyste ordrer, arrangementer og lignende frem til 9. juni.

- Der er behov for at holde hånden under helt nye iværksættere, der stod på spring til at starte deres virksomhed, da corona-krisen brød ud. Ved at holde hånden under disse helt nye virksomheder bidrager Folketinget til, at vi ikke kommer til at miste en ”generation” af nye iværksættere, siger Svend Askær.

Forlængelse rammer virksomheder hårdt
En ny undersøgelse blandt 1.143 ledere i det private erhvervsliv, som Ledernes Hovedorganisation gennemførte i et medlemspanel onsdag-fredag i denne uge, viser nødvendigheden af, at Folketinget gør alt, hvad det kan for at understøtte erhvervslivet og arbejdsmarkedet. 62 procent siger, at deres virksomhed er økonomisk ramt af corona-krisen, og halvdelen melder, at medarbejdere er blevet afskediget eller hjemsendt fra deres virksomhed under krisen. Det er også opsigtsvækkende, at mere end en tredjedel af lederne siger, at statsministerens forlængelse af den delvise nedlukning af Danmark i mandags vil føre til flere afskedigelser og/eller hjemsendelser hos dem.

- Det understreger nødvendigheden af, at Folketinget gør endnu mere for at hjælpe erhvervslivet, og det er en absolut hastesag. Derfor står det også klart, at partierne bør drøfte en plan for, hvordan vi hurtigst muligt kan åbne Danmark igen, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Svend Askær.

Læs mere om Ledernes konkrete forslag her

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Søren Kudahl

sku
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk