Mit Lederne

2020

Grøn omstilling kan blive en dansk gevinst

Lederne forudser, at grøn omstilling har potentiale til at blive et dansk eksport-eventyr. Men det er ikke gratis at nå de ambitiøse klimamål.

09. marts 2020

Klimarådet vurderer i sin rapport i dag, at den grønne omstilling ikke bliver gratis. Den vurdering er direktør hos Lederne, Henrik Bach Mortensen, enig i.

- Det er vigtigt at holde fokus på vækst og arbejdspladser samtidig med, at vi arbejder for at nå 70 procents målsætningen. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter ad reformsporet, øger arbejdsudbuddet og står vagt om de reformer, der er vedtaget de seneste årtier om bl.a. senere tilbagetrækning, siger Henrik Bach Mortensen.

Ifølge Klimarådet kan der også være gevinster forbundet med den grønne omstilling.

- I klimaindsatsen er der helt sikkert et potentiale for et dansk erhvervseventyr, hvor danske virksomheder opnår en førerposition på bæredygtige løsninger. Det kan skabe danske eksportindtægter og nye arbejdspladser. Det bør regeringen derfor arbejde målrettet mod, siger direktør Henrik Bach Mortensen.

Lederne ser Klimarådets rapport som et startskud til de politiske forhandlinger om en klimahandlingsplan.

- Hvis lederne skal arbejde målrettet med den grønne omstilling, har de brug for en handlingsplan for det videre forløb. Gerne så hurtigt som muligt. Det er lederne, som skal sørge for at implementere de bæredygtige løsninger ude i virksomheder, og lederne byder gerne ind med konkrete ideer, der kan bidrage til, at vi når den grønne målsætning, siger han.

Lederne repræsenterer over 128.000 medlemmer i nøglepositioner, blandt andet når det gælder at udvikle nye, bæredygtige forretningsmodeller og udbrede og implementere ny teknologi. 

- Hos Lederne er vi meget glade for at se, at Klimarådet har øje for, hvor vigtigt det er, at Danmark presser på for, at EU vedtager ambitiøse fælles klimamål sammen med fælles virkemidler. Hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning er det nødvendigt, at alle bidrager, siger direktør Henrik Bach Mortensen.


Kontaktoplysninger

hbm
Henrik Bach Mortensen
Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk