Glædeligt med flere studerende på STEM-studier

Det er positivt, at det øgede optag på de videregående uddannelser i høj grad er kommet STEM-uddannelserne til gode. Men udviklingen i andelen af unge, som vælger STEM, går stadig for langsomt, mener Ledernes uddannelseschef.

27. juli 2020

I løbet af natten og i morgen får 16.828 unge besked om, at de er blevet optaget på én af de 319 uddannelser, som ligger under STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Det er en stigning på 1.380 personer eller 9 procent sammenlignet med 2019. Samtidig oplever STEM-uddannelserne en højere vækst i optaget i forhold til de øvrige videregående uddannelser, hvor optaget er steget med 5 procent. 

Det glæder Thomas Christensen, der er uddannelseschef i Lederne. Han bemærker dog samtidig, at den samlede andel af studerende, som i år bliver optaget på en STEM-uddannelse, kun er steget med 0,7 procentpoint – fra 23,5 procent i 2019 til 24,2 procent i 2020 – hvilket skyldes, at der i år optages lidt over 3.800 flere end forrige år. 

- Det er fantastisk, at flere unge har fået øjnene op for de såkaldte STEM-uddannelser. Men jeg havde håbet på en større udvikling. Vi har brug for de skarpeste hoveder til at skabe morgendagens teknologiske og digitale løsninger og hjælpe med den bæredygtige omstilling – og her er det i høj grad STEM-kompetencer, der bliver efterspurgt ude i virksomhederne og i samfundet, siger han.

Ifølge Ledernes uddannelseschef går det for langsomt med at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse. Selvom der hvert år har været en stigning i antallet af unge, som bliver optaget på en STEM-uddannelse, så har andelen ikke ændret sig væsentligt siden 2016.

Vi har brug for de skarpeste hoveder til at skabe morgendagens teknologiske og digitale løsninger og hjælpe med den bæredygtige omstilling – og her er det i høj grad STEM-kompetencer, der bliver efterspurgt ude i virksomhederne og i samfundet.

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne.

I 2016 blev 22,7 procent af alle optagne tilbudt en studieplads på en STEM-uddannelse, mens det gælder for 24,2 procent her i 2020.

- Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at vække de unges interesser for de tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser. Det gælder særligt blandt kvinderne, som vi er underrepræsenteret netop på STEM-studierne. Det kan blandt andet gøres ved, at vi i langt højere grad knytter uddannelserne til klimadebatten. Men vi har også brug for flere uddannelser med en langt bredere forståelse af STEM-kompetencerne med mere vægt på humanistiske aspekter som design, filosofi og bæredygtighed, siger Thomas Christensen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk