Mit Lederne

2019

Vigtigt med klare rammer for et effektivt sundhedsvæsen

26. marts 2019

Det er afgørende, at udmøntningen af den nye sundhedsreform sikrer lederne på sygehusene og det kommunale sundhedsvæsen klare mål og rammer for at levere den bedst mulige behandling af borgerne.

- Det er helt afgørende, at de regionale og lokale ledere i sundhedsvæsenet får det nødvendige sundhedsfaglige og ledelsesmæssige rum til at realisere målene om bedre og mere sammenhængende behandling til borgerne. Og det skal stå klart for alle, hvem der træffer hvilke beslutninger. Politikerne og de nye bestyrelser i sundhedsforvaltningerne skal være meget opmærksomme på, at de ikke oversvømmer lederne med detaljeret styring og unødigt bureaukrati.

Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, som reaktion på den aftale om markante ændringer af sundhedsstrukturen, som regeringen og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om. Ledernes formand mener, at reformen er en kærkommen mulighed for at styrke ledelsen i sundhedssektoren.

- Samtidig er det vigtigt, at ledelserne sikres mulighed for at realisere de politiske mål gennem effektive ledelsesredskaber i forhold til medarbejderne i sundhedssektoren. Politikerne bør også benytte lejligheden til at sikre, at lederne i sundhedssystemet opnår selvstændig status i forhold til medarbejderne, siger Svend Askær.

Han gør opmærksom på, at Lederne naturligvis står til rådighed for dialog med Folketinget og ministerierne i forhold til den konkrete udvikling og ledelsesmæssige implementering af reformen.

Brug for bedre hjælp til at fastholde sygemeldte
Svend Askær ser frem til, at den nye struktur forhåbentlig vil betyde bedre støtte og vejledning til at fastholde sygemeldte medarbejdere i job:

- Kommunerne gør ofte et godt arbejde for at hjælpe den syge, men glemmer, at virksomhederne har brug for råd og vejledning, når den syge skal have hjælp til at komme tilbage på jobbet. Mange ledere på virksomhederne oplever, at praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle arbejder for dårligt sammen med hinanden, med jobcentrene og med den sygemeldtes arbejdsplads. Og lederne efterlyser mere fokus på at understøtte, at sygemeldte borgere kan blive i job.


Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk