Mit Lederne

2019

Tillid er godt – men rigtige rammer for offentlige ledere er langt bedre

01. oktober 2019

Lederne glæder sig over statsministerens fokus i åbningstalen på en bedre offentlig sektor. Det er rigtig fint med mere tillid til de offentligt ansatte, men tilliden skal bruges til at gå i den rigtige retning til gavn for borgerne. Derfor er der brug for klarere rammer for de offentlige ledere til at sætte retningen.

- Der var flere gode elementer i statsministerens åbningstale, og et af dem var hendes store fokus på, hvordan vi får en mere velfungerende offentlig sektor. Men tillid til de ansatte og flere ressourcer gør det ikke alene. Det er fuldstændig afgørende, at vi også får styrket ledelsen af den offentlige sektor. Og det kræver bedre og klarere rammer for de offentlige ledere. Den vinkel savnede vi desværre mere fokus på i åbningstalen.

Sådan siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne, som reaktion på Mette Frederiksens første åbningstale som statsminister. Han forsikrer, at det selvfølgelig er et tema, som Lederne meget gerne går i dialog med den nye regering om.

Henrik Bach Mortensen er også meget tilfreds med statsministerens ambitiøse planer om at gøre Danmark til et langt mere bæredygtigt land.

- Lederne bakker fuldt og helt op om den grønne omstilling af Danmark, som statsministeren vil sætte sig i spidsen for. Men det er afgørende, at det sker på en måde, som sikrer, at dansk erhvervsliv fortsat kan udvikle sig og sikre vækst til gavn for hele det danske samfund. Og vi ser frem til, at regeringen fremlægger mere præcise planer for, hvordan den vil nå sine mål på klimaområdet, siger Henrik Bach Mortensen.

Vi har brug for mere – ikke mindre – arbejdskraft

Mette Frederiksen gjorde igen klart, at den nye regering vil sikre, at nogle befolkningsgrupper skal kunne gå tidligere på folkepension. Det er Lederne grundlæggende skeptiske overfor, og det hænger også rigtig dårligt sammen med statsministerens ønske om at ansætte flere SOSU’er, pædagoger og sygeplejersker.

- Det danske arbejdsmarked står i en situation, hvor vi på en række områder har vanskeligt ved at skaffe arbejdskraft. Derfor har vi brug for mere og ikke mindre arbejdskraft, og seniorerne er en vigtig nøgle i den sammenhæng. I de senere år har vi heldigvis fået flere seniorer i beskæftigelse, og den udvikling skal vi fortsætte. Det vil være et helt forkert skridt, hvis Folketinget så i stedet indfører nye regler, hvor man sender flere tusinde arbejdsdygtige danskere på tidlig pension, siger Henrik Bach Mortensen.

Han ærgrer sig også over, at statsministeren i åbningstalen ikke berørte erhvervslivets behov for at kunne tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor man ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft inden for EU.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl

Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

henrik bach mortensen

Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

HBMO17_høj