Mit Lederne

2019

Lederne og DA går sammen om uddannelse i trivsel

28. februar 2019

DA og Lederne etablerer ny fælles uddannelse for ledere i trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er både godt for medarbejdere, ledere og virksomheder.

Sammenlægning af Lederne & DA - Logo

Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne er enige om, at danske ledere skal have et bredt udvalg af muligheder for at dygtiggøre sig inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har de to parter indgået en aftale om en ny uddannelse for ledere. Uddannelsen retter sig primært til privatansatte ledere.

”Vi er enige om, at det er vigtigt, at lederne er klædt på til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø.  Det er ikke blot vigtigt for de enkelte medarbejdere, men også for lederne og virksomhederne. Flere undersøgelser viser en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes produktivitet og indtjening og et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger Henrik Bach Mortensen, direktør hos Lederne.

Med udgangspunkt i konkrete situationer fra virksomhedernes hverdag får ledere på den nye uddannelse med titlen ”Trivsel & ledelse” flere værktøjer til at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kurset er ment som supplement til den allerede brede palet af ledelseskurser, der udbydes i både privat og offentligt regi. Det udbydes i fælleskab af DA arbejdsmiljøuddannelse og Ledernes KompetenceCenter.

”Med det nye kursus giver vi ledere i hele landet mulighed for at lægge endnu et værktøj i kassen. Kurset klæder lederne endnu bedre på til at håndtere konkrete udfordringer, sikre trivsel og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø,” siger viceadministrerende direktør i DA Pernille Knudsen.

Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation har begge mange års erfaring med afvikling af kurser om arbejdsmiljø og ledelse. Den erfaring er kogt ned i kursusmaterialet, der tager udgangspunkt i deltagernes forskellige hverdag og forudsætninger.

”Der er rigtig mange forskellige virksomheder og ledere i Danmark, og der er ikke en enkelt løsning, der virker for alle. På kurset forsøger vi derfor at tage udgangspunkt i den enkelte leders hverdag og i konkrete eksempler,” siger Pernille Knudsen.

Læs mere om kurset her: www.tilmeld.dk/Trivselogledelse 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk