Mit Lederne

2019

Hold fast i ens pensionsalder for alle

21. februar 2019

Flere 67-årige arbejder, og færre trækker sig tilbage på grund af dårligt helbred, viser nye tal fra VIVE. Derfor bør vi fokusere på den lille gruppe, der er nedslidt frem for at rokke ved princippet om ens pensionsalder for alle, mener Lederne.

Andelen af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år. Samtidig stopper færre på grund af dårligt helbred, viser nye undersøgelser, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE har lavet til brug for regeringens seniortænketank, som Lederne er en del af. I 1997 var det 36 procent, som trak sig tilbage på grund af dårligt helbred, mens det i 2017 kun var 23 procent.

- Tallene viser, at der er et klart behov for at hjælpe den – heldigvis mindre og mindre – gruppe, som ikke kan arbejde til de når pensionsalderen. Men dette afgrænsede problem bør ikke håndteres ved at ofre den kendte folkepension, som er fælles for alle uanset deres baggrund på arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør hos Lederne.

Ser man på, hvor mange af de 67-årige, der er erhvervsaktive, er tallet ifølge VIVE vokset fra 10 procent i 2002 til 19 procent i 2017. VIVE har undersøgt, hvorfor nogle ældre vælger at blive i jobbet. Det handler blandt andet om at være tilfreds med sin arbejdstid, at opleve, at man har indflydelse på opgaver, at man kan leve op til kravene i jobbet og kan bruge sine kompetencer, samt at der er et godt arbejdsmiljø, både fysisk og socialt.

- Vi har som samfund brug for, at danskerne arbejder længere. Sådan vil det være de kommende år, og derfor bør vi bruge ressourcer på at undersøge, hvad der kan gøre det attraktivt for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet. Det kan være, at nogle skal skifte spor til en anden jobfunktion, gå ned i tid, eller have mulighed for at fleksible arbejdstider, siger Henrik Bach Mortensen.

Kontaktoplysninger

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk